Inbjudan Nätverksträff slut Foto: (CC BY)

Nätverksträff för immersiva medier, 5-7 maj 2021

Nätverksträffen genomfördes online i samarbete med Malmö Museer och K3, Malmö Universitet. Här kan du ta del av inspelningar och programmet från träffen.

Gå gärna med i Facebookgruppen, där vi delar och diskuterar immersiva medier, teknik och format löpande: https://www.facebook.com/groups/immersiva/

Program

Onsdag 5/5, tema: Forskning och utbildning

09.00
|
|
Intro
Josefine Floberg, Malmö Museer
Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet
09.05
|
|
Presentation av domteatern i Malmö och den nationella Wisdome-satsningen
Louise Andersson, Malmö Museer
Roxana Ortiz, Kulturförvalningen Malmö Stad
09.25
|
|
Gamification vs Playification – Att skapa meningsfulla teknikförstärkta upplevelser
Karin Johansson, Uppsala universitet
Jon Back, Uppsala universitet
09.45
|
K3 – en plats för forskning, utbildning och diskussion om och med immersiva medier
Marika Hedemyr, K3 Malmö universitet
10.05 Paus
10.20
|
Visualisering av miljökonsekvenser: erfarenheter från arbetet med en Virtual Reality-upplevelse kring hållbarhet
Betty Tärning, Lunds universitet
10.40
|
3D-modellen som lyfter medeltidsundervisningen
Jan Olofsson, enhetschef Glimmingehus
11.00 Paus
11.10
|
Immersiva landskap – inlevelse och fantasi i världsarvet Grimeton
Cecilia Björkén-Nyberg, Jonnie Eriksson, Tomas Nilson, Högskolan i Halmstad
11.30
|
Grini fangeleir anno 1945 – en virtuell rekonstruksjon av den største tyske fangeleiren i Norge
Kim Baumann Larsen, seniorrådgiver og leder for Kunstlab i Kulturtanken
UTGÅR PGA SJUKDOM
11.50 Avslut
12.00 Öppen diskussion i Wonder

Torsdag 6/5, tema: Konst

09.00
|
|
Intro
Josefine Floberg, Malmö Museer
Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet
09.05
|
Mixed Reality – att göra tid och rum elastiska, öppna fantasin och bredda perspektiven
Marika Hedemyr
09.25
|
Ekot av vår tid
Oscar Björk, ljudtekniker och producent Heartifact Studio
09.45
|
Virtuella museer som verktyg och metod för forskning och utbildning
Johan Eriksson, Uppsala universitet
10.05 Paus
10.20
|
|
Malmö museers 360-dokumentation av utställningar
Josefine Floberg, Malmö Museer
Eric Human, View 360
10.40
|
AR/VR in a theatrical and historical storytelling perspective
Matias Seidler, Khora VR
11.00 Paus
11.10
|
Att leverera en fysisk imaginär upplevelse digitalt
Johan Lundberg, Studio 1583
11.30
|
Från skulpturer i en park – över VR(?) – till det immersiva konstrummet
Mattias Givell, Wanås konst
11.50 Avslut
12.00 Öppen diskussion i Wonder

Fredag 7/5, tema: Imaginärt

09.00
|
|
Intro
Josefine Floberg, Malmö Museer
Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet
09.05
|
|
|
Making Magic – filmskapande i immersiva miljöer
Christian Södergren, Visualiseringscenter C
Kim Brax, Visualiseringscenter C
Måns Larsson, Visualiseringscenter C
09.25
|
|
|
Animera hällristningar – får man göra det? Västernorrlands museum väcker forntidens bilder till liv
Västernorrlands museum
Fredrik Edström, IVAR Studios
Jesper Wallerborg, Entapir
09.45
|
Nonesthic – en plattform för virtuella besök i kulturarvsbyggnader & “Pop In & Play”
John Nilsson, imitera
10.05 Paus
10.20
|
|
|
Samtal kring förutsättningar för immersiva produktioner
Fredrik Edström, IVAR Studios
Ami Ekström, Svenska Filminstitutet
Mikael Theorin, Kulturbryggan, Konstnärsnämnden
10.40
|
Immersiv historisk fiktion
Changemaker Educations
11.00
|
|
|
Avslutande diskussion och överlämning till nästa träffarrangör
Josefine Floberg, Malmö Museer
Oscar Engberg, Riksantikvarieämbetet
med flera
11.20 Öppen diskussion i Wonder

Om nätverket

Nätverket för immersiva medier finns för alla som är intresserade av hur immersiv teknik och immersiva medier kan användas för att gestalta, förstärka och förmedla kulturarvet – exempelvis genom Virtual Reality, Augmented Reality eller Mixed Reality.

En till två gånger per år bjuder Riksantikvarieämbetet in till nätverksträffarna, där olika aktörer delar med sig av tips och erfarenheter. Längre ned på sidan kan du kolla in våra tidigare träffar. Du är varmt välkommen om du vill vara med på nästa nätverksträff.

Det finns även en Facebookgrupp för löpande omvärldsbevakning och informationsdelning: www.facebook.com/groups/immersiva

Anmäl dig här

Fyll i dina uppgifter här så skickar vi länken för Zoom. Och glöm inte att även skriva in datumen i din kalender!

Personuppgifter (GDPR) I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Om innehållet

Gamification vs Playification – Att skapa meningsfulla teknikförstärkta upplevelser
Foto:
(CC BY)

Gamification vs Playification – Att skapa meningsfulla teknikförstärkta upplevelser
Karin Johansson och Jon Back, Uppsala universitet

Hur skapar man meningsfulla teknikförstärkta upplevelser för besökarna? Vad säger forskningen kring hur man designar interaktioner som engagerar och skapar lekfullt lärande, och hur kan tekniken ha en roll i detta? Jon Back, forskare inom Människa- datorinteraktion och Karin Johansson, upplevelsedesigner och pedagog, presenterar teorier och konkreta exempel relevanta för museer kring hur playification kan användas.


Visualisering av miljökonsekvenser: erfarenheter från arbetet med en Virtual Reality-upplevelse kring hållbarhet
Betty Tärning, Lunds Universitet

Jag heter alltså Betty Tärning, och är forskare vid Lunds Universitet. Vid universitetet tillhör jag en grupp som kallas ”the educational technology group” där vi utvecklar digitala läromedel med två syften; dels för att använda dom som forskningsinstrument för att studera lärprocesser men också för att utveckla digitala läromedel som ska fungera som pedagogiska verktyg av hög kvalitet.
För närvarande jobbar jag bland annat i ett projekt tillsammans med Malmö museum, ett projekt om hållbarhet i en Virtual Reality-miljö och det är det projektet jag är där för att presentera.


Glimmingehus-skärmklipp Sketchfab-CCBY-Oscar Engberg
Foto (skärmavbildning från Sketchfab):
(CC BY)

3D-modellen som lyfter medeltidsundervisningen
Jan Olofsson, enhetschef Glimmingehus

Besök Glimmingehus i 3D – dygnet runt | Riksantikvarieämbetet (raa.se)


Immersiva landskap – inlevelse och fantasi i världsarvet Grimeton
Cecilia Björkén-Nyberg, Jonnie Eriksson, Tomas Nilson, Högskolan i Halmstad

Cecilia Björkén-Nyberg, docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Högskolan i Halmstad. Mitt forskningsintresse ligger inom immersivt berättande, särskilt i ljud. Jag är projektledare för forskningsprojektet Immersivt berättande på Högskolan i Halmstad.

Jonnie Eriksson, lektor i idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad. Forskar främst om kopplingar mellan estetik och naturfilosofi inom områden som nymaterialism, vitalism, ekokritik, spatialitet, mobilitet och immersivt berättande.

Tomas Nilsom, lektor i historia vid Högskolan i Halmstad, forskar om kulturarv med fokus på de sätt som historia levnadegörs på, framför allt re-enactment och lajv som möjlighet att skapa omslutande upplevelser. Jag har studerat världsarvet Grimetons utveckling mot en upplevelsebaserad besöksdestination, där immersion uppnås både digitalt och analogt.

 


Grini_fangeleir_anno_1945
Foto:
(CC BY)

Grini fangeleir anno 1945 – en virtuell rekonstruksjon av den største tyske fangeleiren i Norge
Kim Baumann Larsen, seniorrådgiver og leder for Kunstlab i Kulturtanken

Grini fangeleir ble etablert for 80 år siden og var Norges største tyske fangeleir under den andre verdenskrig. I dag står kun en museumsbrakke igjen og det er vanskelig å forestille seg hvor stor leiren var. Nesten 20 000 fanger satt på Grini i løpet av krigsårene.

Målet med prosjektet har vært å synliggjøre og tilgjengeliggjøre fangeleiren og gi ungdom en større historisk bevissthet ved å bli ført tilbake til krigens dager og oppleve fangenes hverdag. En VR-prototype er snart klar og vil gjøres tilgjengelig som Open Source og legges ut med kildekode og 3D modeller slik at hvem som helst kan bygge videre på prosjektet og hente det ned for å oppleve leiren i VR.

Avdelingsdirektør for Grinimuseet, Per Olav Torgnesskar og seniorrådgiver i Kulturtanken, Kim Baumann Larsen vil fortelle om prosessen med å formidle og rekonstruere Grini fangeleir digitalt basert på gamle fotografier, plantegninger og fysiske modeller. Vi vil også vise hvordan vi bruker historiefortelling gjennom fangenes egne historier fra dagbøker, brev og tidsvitner som lydfortellinger inne i det som ble kalt ungdomsbrakken, der unge mennesker helt nede i 15 års alder satt fanget.

Prosjektet er et samarbeid mellom Grinimuseet, Den kulturelle skolesekken i Viken og Kunstlab som ligger under Kulturtanken.Foto:
(CC BY)

Ekot av vår tid
Oscar Björk, ljudtekniker och producent, Heartifact Studio

Ljud och kulturarvsprojektet Ekot av vår tid går ut på att bevara, dokumentera, och på ett nytt sätt använda akustiken från några av vår tids platser med hjälp av modern ljudteknik. Projektet utforskar även möjligheten att använda formatet mer inom immateriellt kulturarv i framtiden.Foto:
(CC BY)

AR/VR in a theatrical and historical storytelling perspective
Matias Seidler, Initiator, Museums & immersive experience specialist, MA (Cand. Phil.). Philosophy and Science Studies

I explore the potential of immersive experiences to create meaningful projects and collaborations that strengthen our connection to our heritage, the planet we share, and to ourselves. I have a background in learning design, the cross-section between exponential technologies and the 21st century human experience, and since 2019 as an immersive experience expert focusing on cultural & natural heritage using the AR/VR mediums at Khora.

Khora is a Danish AR/VR production house and learning space founded in 2015 and based in Copenhagen. Today, we’ve pioneered the release of hundreds of meaningful projects with courageous and curious clients that want to tailor solutions and explore the possibilities of what the AR and VR mediums can offer.


Johan Lundberg
Foto:
(CC BY)

Att leverera en fysisk imaginär upplevelse digitalt
Johan Lundborg, Studio 1583

Johan Lundberg från Studio 1583 har arbetat med virtuella rundturer och 360-foto sedan 2012 och med kommunikation, sociala medier och hemsidor i över 20 år. De senaste tolv åren som egenföretagare och har hoppat mellan uppdrag som fotograf, projektledare, webbutvecklare, föreläsare, kommunikatör och inspiratör.


Foto:
(CC BY)

Det mesta av arbetet med immersiva medier har varit riktat mot småföretag och virtuella rundturer på Google maps plattform Street view och det är också där som hans bilder från teaterföreställningen och konstutställningen Satans triologi är publicerad.Foto:
(CC BY)

Making Magic – filmskapande i immersiva miljöer
Christian Södergren, Kim Brax, Måns Larsson, Visualiseringscenter C

Programpunkten handlar om arbetet med den första produktionen inom Wisdome-projektet, som fått namnet Making Magic – A Visual Effects Story. Kim Brax är verksamhetsledare för Norrköping Visualisering AB och projektledare för de fem produktionerna inom Wisdome-satsningen. Måns Larsson är Senior 3D-artist och Christian Södergren är Technical Director. Tillsammans har de under tre år skapat en fulldomfilm i 8K stereo som de kommer berätta mer om.


Nonesthic – en plattform för virtuella besök i kulturarvsbyggnader & “Pop In & Play”
John Nilsson, imitera

Nonesthic presenterar Hallwylska Museet
Få en känsla av hur societeten levde runt förra sekelskiftet i det här palatslika residenset. Familjen Hallwyl var en gång en av de rikaste familjerna i landet, och dem sparade inte på krutet när det gällde att kombinera klassisk arkitektur med, med den tidens mått mätt, modern teknik och bekvämligheter. Vi introducerar också JayWalk, ett nytt fullskale traverseringssystem, som låter dig gå runt helt obehindrat i den virtuella världen. Designat från grunden för Oculus Quest.

POP-IN & PLAY: RYMDRESAN
Många barn väljer datorspel framför att läsa en bok. Nu finns en ny smart app, “Pop-In & Play” för att öka läslusten hos barn. Med tekniken Augmented Reality (AR), ger vi utgivna böcker nytt liv genom att förvandla bilder i dem till “magiska fönster”. Via dessa magiska fönster kan läsaren ha en dialog med karaktärerna i böckerna och svara på frågor, vars svar finns i texterna, och på så sätt motivera till läsning.Foto:
(CC BY)

Fredrik Edström, IVAR Studios

Fredrik driver IVAR Studios sedan 2016 tillsammans med sin bror. Dom jobbar med fokus på storytelling i immersiva medier. De har varit med i RAÄs kulturarvsinkubator sedan 2019.


Immersiv historisk fiktion
Changemaker Educations

Changemaker Educations utbildning Immersive experience Creator är den första i sitt slag att fokusera på immersivt berättande och en holistisk förståelse för XR-teknik.
Här presenterar studenter några utvalda idéer kring hur immersiv fiktion skulle kunna användas för att berätta och förmedla kulturhistoria.

Medverkande i produktionen: Claudia Toksoy, Denise Barwén Lundh, Serine Sellers, Shaya Khalil, Victor Hugo Modragon Franco, Linda Yazid och Imtissal Hallak

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Event