Studenter hjälper till med digitalisering

Studenter behöver praktik och Gustavianum behöver hjälp att inventera, katalogisera och digitalisera sina samlingar. Antikvarien John Worley och studenten Hannah Strehlau berättar om ett lyckat samarbete kring fynden från Valsgärde gravfält.

Valsgärde gravfält, som ligger ungefär 3 kilometer från Gamla Uppsala, grävdes ut i omgångar mellan 1928 och 1952. Det handlar om 15 oplundrade båtgravar, 15 kammargravar och 62 kremationsgravar. Gustavianum har cirka 25 000 fynd från utgrävningen i sina samlingar och i februari 2016 påbörjades en omfattande inventering. I slutet av 2017 hade de fört in 12 700 poster i Alvin-databasen som museet använder.

Arkeologistudenter får antikvarisk erfarenhet
Förutsättningen för att kunna genomföra den omfattande inventeringen är samarbetet med Uppsala universitet. Universitetet har praktikprogram och institutionerna väljer ut studenter som sedan skickar en ansökan till Gustavianum. De studenter som kan komma i fråga för inventeringsprojektet är de som har en arkeologisk bakgrund och har erforderliga språkkunskaper.

– Utan studenterna skulle det här materialet inte ha publicerats på hundra år, säger antikvarien John Worley.

Beskriva utan att tolka
I materialet finns exempelvis en stor mängd båtnitar. Fynden jämfördes med dokumentationen från 1950-talet och packades om i nya aska med ett fynd i varje ask. Studenterna avlägsnade också gamla metalletiketter vars trånga järntråd orsakade skador på nitarna.

– Utmaningen var att bara beskriva objekten, inte tolka dem, berättar studenten Hannah Strehlau, som har deltagit i praktikprojektet vid Gustavianum.

– Som arkeologistudent var det spännande att se vad som händer med artefakterna efter att det arkeologiska arbetet är gjort. Jag lärde mig om hur korrekt lagring av arkeologiskt och museologiskt material går till, säger Hannah Strehlau.