Fellesmagasin i en renoverad fabrik

En gammal strumpabrik i Salhus i Bergen inrymmer i dag både ett textilmuseum och ett magasin som delas av flera museer i regionen. Anders Gjols-Andersen från Museumssenteret i norska Hordaland berättar hur museerna samarbetar kring samlingsförvaltning, magasinsförvaring och konservering.

Det så kallade fellesmagasinet startade sin verksamhet i Salhus 2007. Här finns även konserveringsverksamhet som är gemensam för regionens museer. Syftet med att skapa Museumssenteret var att få till stånd en revitalisering av samlingarna, bättre förvaringsförhållanden samt att se till att allt blir digitalt dokumenterat och lagt i Primus. Nu kan allmänheten få tillgång till de digitaliserade samlingarna via Digitalt museum.

Magasinets storlek är på cirka 1 300 kvadratmeter och det finns inget utrymme att växa.
– Vi har varit här i tio år nu och det börjar bli fullt. Dessutom finns det en begränsning i höjd som gör att vi inte kan ta emot riktigt stora föremål, berättar Anders Gjols-Andersen från Museumssenteret.

Därför tillsattes en arbetsgrupp som skulle inventera museernas behov av ytterligare förvaringsyta. De inventerade framför allt de museimagasin som hade stora brister och där museet alltså hade behov av att flytta föremålen till ett gemensamt magasin.

Inventeringen visade att behoven vida överstiger möjligheterna i det nuvarande magasinet. Museumssenteret såg fyra tänkbara vägar att gå:

  1. Använda en befintlig ishall.
  2. Använda en renoverad industribyggnad eller lagerbyggnad.
  3. Bygga nytt.
  4. Inte göra något alls.

Någon outnyttjad ishall fanns inte att tillgå och erfarenheterna av att använda en industribyggnad var inte helt positiva. Att inte göra något sågs som en otänkbar väg – således blev inriktningen att planera för en nybyggnation.

Museumssenteret vill satsa på lågenergilösningar och har gjort inledande pilotexperiment på olika material för att testa deras fuktbuffrande egenskaper. Testresultaten, som ska ses som ytterst preliminära, visar att såväl furu som gipsskivor har positiva egenskaper när det gäller fuktbuffring, men furu är av andra skäl inte ett bra val, säger Anders Gjols-Andersen.

Nu vidtar större materialtester och planeringsarbetet inför magasinsbyggnationen fortsätter.