Nationalmuseums nya tecknings- och grafikmagasin

Nationalmuseum genomgår en stor renovering och det har bland annat inneburit att den stora samlingen av grafik och teckningar har behövt flytta. Hur länge samlingen på över 500 000 teckningar och blad kan stanna i det tillfälliga magasinet är oklart.

Grafik- och teckningssamlingen evakuerades 2013 inför Nationalmuseums renovering och den kommer inte att flytta tillbaka när museet öppnar igen 2018. Just nu förvaras samlingen i ett tillfälligt magasin men trots osäkerheten så har flytten inneburit många fördelar, berättar konservatorn Helen Evans. Bland annat är klimatet mer stabilt i det nuvarande magasinet än i den gamla lokalen. Ergonomin har också förbättrats avsevärt genom exempelvis en hiss, en lyftanordning och mer plats.

– Och nu har vi för första gången skärmar för inramad konst. Förut var vi tvungna att ta ut konsten ur ramarna för att kunna förvara den.

Magasinet är designat för Nationalmuseet i en 1960-talsbyggnad som från början var avsedd för kylförvaring av livsmedel.

– Men i varje projekt finns det överraskningar. Det finns en stor klimatanläggning där som inte fanns med på ritningarna. Den gjorde att vi inte kunde ha hyllor hela vägen upp till tak på den väggen som planerat, säger konservatorn Helen Evans.