Stobaeus donation – grunden för Lunds universitets museer

År 1735 skänker professor Kilian Stobaeus sitt naturaliekabinett till Lunds universitet. Samlingen innehåller allt från snäckor, växter och mineraler till etnografiskt och arkeologiskt material som kläder, pilspetsar och mumier. Museum Stobeanum lägger grunden till universitetets samlingar och vetenskaper, berättar arkivarien Fredrik Tersmeden.

Den samling som Lunds universitet tar emot i gåva från Kilian Stobeaus är så stor att ett särskilt rum får inrättas för att härbärgera den.
– Utställningsrummet och magasinet är ett. Vid den här tiden vill man visa allt, det är massverkan som gäller, säger Fredrik Tersmeden.

Naturaliekabinettet innehåller inte enbart naturalier, alltså föremål från växtriket, djurriket och mineralriket, utan även artifikalier, alltså sådant som är skapat av människor, som fornfynd och etnografiska föremål.
– Samlingen innehåller också ren och skär kuriosa, till exempel ett par handskar som är så tunna att de kan läggas i en valnöt, berättar Fredrik Tersmeden.

År 1805 delas samlingen upp i naturvetenskap och historia. De så kallade artifikalierna blir grunden för universitetets historiska museum. Senare delas naturalierna upp i en botanisk samling och en zoologisk samling.

Nu, ett par hundra år senare, samsas den botaniska och zoologiska samlingen återigen i samma byggnad, nämligen i Arkivcentrum Syd.
– Man har knutit ihop den historiska säcken och det finns planer på att bygga ut Arkivcentrum med magasin även för Lunds universitets Historiska museum. Då har man samlat ihop stora delar av Museum Stobeanum igen. Cirkeln är sluten, säger Fredrik Tersmeden avslutningsvis.