Tecknad bild med flera illustrationer på skelett och människor som pratar Foto: (CC BY)

K-samtal: Om internationell föredömlighet vid hantering av mänskliga kvarlevor på museer

Fredagen den 18 december 2020, kl. 09.00–10.30

Den svenska museipraktiken gällande återlämnande och hantering av mänskliga kvarlevor ska vara föredömligt ur ett internationellt perspektiv. Det var utgångspunkten i det regeringsuppdrag som gavs till Riksantikvarieämbetet år 2018 att ta fram stöd till de svenska museerna inom området.

I det här K-samtalet ska vi med hjälp Estelle Lazer och Liv Nilson Stutz, som båda har en stor erfarenhet av internationellt arbete, diskutera om de två nu färdiga stöddokumenten kan anses föredömliga. Och vad som behövs för att de svenska museerna ska kunna leva upp till målsättningen.

Samtalet sker på engelska, men det går bra att ställa frågor och samtala på svenska.

Lyssna på samtalet och läs ett referat här.

Medverkande:

 • Estelle Lazer, arkeolog, Sydney
 • Liv Nilsson Stutz, arkeolog och bioarkeolog, Linnéuniversitetet
 • Kicki Eldh, Riksantikvarieämbetet (samtalsledare)
 • Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet

Länk till seminariet:

https://zoom.us/j/95975404165
Passcode: 990112

Friday, December 18, 2020, at 0900-10.30

The Swedish museum practice regarding the return and handling of human remains must be exemplary from an international perspective. This was the starting point in the government assignment given to the National Heritage Board in 2018 to produce support for the Swedish museums in the area.

In this K-talk, with the help of Estelle Lazer and Liv Nilson Stutz, who both have extensive experience of international work, we will discuss whether the two now completed support documents can be considered exemplary. And what is needed for the Swedish museums to be able to live up to the goal. The conversation takes place in English, but it is possible to ask questions in Swedish.

Link to the K-talk, see above.

Webbinariet sker i Zoom

För att delta i mötet klickar du på direktlänken (OBS! Det fungerar inte i Internet Explorer, använd en annan webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.) Ange ditt namn och gärna vilken institution/organisation du kommer från när du ansluter till mötet.

Att tänka på vid digitala möten:

 • Zoom kan köras från din webbläsare eller via ett plugin som du enkelt installerar på din dator.
 • Om Zoom är ett nytt verktyg för dig, titta gärna på deras instruktionsvideos.
 • Koppla gärna upp dig 5–10 minuter innan mötet börjar för att kontrollera så att allt fungerar.
 • Använd gärna en nätverkskabel till din dator, då en trådlös uppkoppling kan vara mindre stabil.
 • Det är möjligt att skicka in frågor eller kommentarer till presentationerna. Då använder du chatfunktionen.
 • När det är många deltagare i mötet och du vill säga nåt – tryck på handuppräckningsknappen under participants, så fördelar samtalsledaren ordet (om tid finns).
 • Om det är färre deltagare i mötet, kan det även fungera att vinka med handen i bild för att signalera att du vill få ordet (men kan vara lite distraherande).
 • Stäng av mikrofonen (mute) och behåll den avstängd när du inte pratar.