Svartvit bild i naturen. I mitten en fotograf med kamera på stativ.
Riksantikvarieämbetets dåvarande fotograf Fotografen Bengt A Lundberg fotograferar en runsten för "Runskadeprojektet". Runsten socken, Öland. Källa: Arkivsök. Runsignum Öl 37, plats Lerkaka. Foto: (CC BY)

Hitta bilder

Förutom en stor mängd fotografier, hittar du även teckningar, planscher och tryck i de digitala bildsamlingarna.

Det finns flera sätt att söka fram bilder i Arkivsök. Du kan söka efter bilder av platser och byggnader, du kan söka efter upphovspersoner eller genom att filtrera på olika arkiv och samlingar. Du kan också söka efter vissa typer av bilder, som fotografier eller teckningar. Om du  söker efter bilder av typen ritningar eller kartor, se istället vår separata sökguide för ritningar och kartor.

Söka genom Arkiv/Samling

Flera bilder går att söka ut genom vallistan ”Arkiv/Samling” i Avancerad sökning.

Arkiv och samlingar med fotografier

Flera av arkiven och samlingarna innehåller fotografier. Vissa innehåller tusentals fotografier att söka bland i Arkivsök, andra bara ett fåtal. I det senare fallet kan det finnas mer fotografier att hitta i den del av arkiven som ännu inte har digitaliserats. Vissa av samlingarna har fotografier uppklistrade på planscher – de dyker inte upp i Arkivsök när man filtrerar på handlingstyp Fotografi.

Arkiv och samlingar med teckningar, tryck och planscher

Avancerad sökning

Filtrera på handlingstyp

I sökformuläret för ”Sök på allt” kan du filtrera din sökning på handlingstyp för att enbart få träffar på olika bildtyper.

Välj till exempel ”Fotografi”, ”Teckning”, ”Tryck” eller ”Plansch” i fältet Handlingstyp. Sedan kan du fortsätta specificera din sökning, till exempel genom att fylla i landskap eller socken.

Sökformuläret Sök på bilder

I sökformuläret Sök på bilder har vi skapat förinställningar för att rikta in sökningen på bilder, och exkludera andra träffar. Vissa fält utan uppgifter har tagits bort från formuläret, och vi har även särskilt markerat fält som är svåra att få träff i.

Gå via denna länk för att komma till  sökformuläret för bilder.

Tips för hur du fyller i sökfälten

Så här kan du filtrera din bildsökning.

I blocket ”Plats”:

 • Plats: I fältet ”Plats” kan du skriva in sökord som matchar motivet- till exempel namnet på en byggnad eller en plats för en fornlämning. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
 • Landskap, län, kommun, socken: Dessa fält kan användas för att filtrera din sökning efter topografi. Du behöver inte fylla i alla fälten – om du har uppgift om socken behöver du inte fylla i de övriga fälten.

I blocket ”Person”:

 • Upphovsperson: Skriv in fotografens eller upphovspersonens namn som ”Efternamn, Förnamn”. Använd även här gärna * för att bara söka på delar av namnet. 

I blocket ”Tid”:

 • Skapat datum: Om du söker efter bilder skapade inom ett visst tidsspann kan du använda fälten i ”Skapat datum”. Du kan ange ett startdatum och ett slutdatum för spannet du söker inom, eller bara ett startdatum eller slutdatum. ”Skapat datum” motsvarar till exempel tidpunkt för fotografering, eller datering för en teckning.

I blocket ”Beskrivning”:

 • Titel: I fältet ”Titel” kan du skriva in sökord som matchar motivet – till exempel namnet på en byggnad eller en plats för en fornlämning. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
 • Beskrivning: I fältet ”Beskrivning” kan du skriva in sökord som matchar bildens innehåll, som syns på bilden. T.ex. delar av en interiör, miljöbeskrivningar eller ikonografi.

Tips kring att söka en viss typ av bilder

   Bildbeteckning eller objekt-ID från Kulturmiljöbild

   Kulturmiljöbild är Riksantikvarieämbetets tidigare bildarkiv som är ersatt av Arkivsök. Om du har ett gammalt ID från Kulturmiljöbild kan du använda det för att söka efter samma bild i e-arkivet.

   Exempel på objekt-ID är 16001000293444. Bildbeteckningar ser till exempel ut som fd865716 eller 1790-2.TIF. Dessa ID kan du skriva in med asterisker på båda sidor (ex. *16001000293444*, * fd865716* eller *1790-2.TIF*) och söka i fritextsökfältet i enkelt sök. Du kan också söka i fältet Identifierare i avancerat sök.

   Exteriörer, interiörer, bilder från en viss vy eller riktning

   Många fotografier och ritningar har en angivning om vy eller orientering, eller om de föreställer exteriörer eller interiörer.

   Du kan använda fältet Vy/Orientering för att avgränsa på detta.

   Det finns många bilder som inte har någon märkning för vy/orientering så dessa kommer inte att dyka upp i sökresultatet om du använder detta fält.

   Flygbilder

   Skriv in Flygbilder eller *flygbild* i fältet för ämnesord för att filtrera sökningen på flygbilder.

   Den största andelen flygbilder finns i Jan Norrmans samling – välj ”Jan Norrmans flygbilder” i listan för att söka i Jan Norrmans flygbildsamling.

   Söka efter specifik upphovsperson

   Du kan söka efter bilder som skapats av specifik upphovsperson.

   Namnformer

   Namn i arkivet skrivs in som Efternamn, Förnamn i fältet Upphovsperson (exempel: Curman, Carl).

   Ibland kan namn vara angivna som Efternamn, Initialbokstav (T.ex. Svensson, A), och ibland punkt efter bokstaven. Det kan också förekomma flera initalbokstäver för mellannamn. Därför kan det vara bra att söka även med asterisk (T.ex. Efternamn* eller *Efternamn*) för att täcka in flera namnformer.

   Upphovsman

   När du söker i fältet Upphovsman kan du få träff på många typer av upphovspersoner, som fotografer, konstnärer, tecknare och i vissa fall textförfattare.