Behörigheter i Fornreg

För att du som är yrkesverksam inom kulturmiljövården ska kunna registrera information i Fornreg måste både du och din organisation har behörighet Kulturmiljöregistret. 

Här finns information om hur du gör för att söka behörighet som registrerare för organisationer och för de personer som ska vara registrerare, och vad som krävs för att få behörigheter.

Är du själv behörighetsadministratör på din organisation kan du gå direkt till vår självbetjäningstjänst:  Administrera organisationens behörigheter i Fornreg

 


Söka behörighet för en organisation

För att din organisation ska få behörighet att registrera fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret krävs att det inom organisationen finns arkeologisk kompetens.

Din organisation ska också bedriva eller planera att bedriva arkeologisk verksamhet i någon form, exempelvis arkeologiska uppdrag från länsstyrelse, inventering av fornlämningar, bedriva forskningsundersökningar eller genomföra kulturhistoriska utredningar/förstudier.

De personer inom organisationen som ska registrera information måste ha genomgått basutbildning i Fornreg.

Så fattas beslut

Riksantikvarieämbetet beslutar om behörighet till Kulturmiljöregistret.

Så gör du

För att din organisation ska få behörighet att registrera information om uppdrag och lämningar i Fornreg måste du ansöka via vår självbetjäningstjänst.

När du ansöker måste du har ett Google-konto, vi rekommenderar att du skapar ett unikt konto för ditt arbete i Fornreg. Efter du skickat in din ansökan kommer Riksantikvarieämbetet kontakta för underlag till din ansökan, till exempel CV och årsredovisning. Om ingen inom organisationen har genomgått basutbildning i Fornreg kan detta behöva ske innan Riksantikvarieämbetet godkänner ansökan.

Om din ansökan blir godkänd kommer du få rollen som behörighetsadministratör. Det innebär att du därefter kan ge andra personer i din organisation behörigheter att registrera. Ni kan även vara flera behörighetsadministratör inom samma organisation. Administrationsverktyget som du använder för att administrera behörigheter når du via vår självbetjäningstjänst.

Självbetjäningstjänst

Handledningar

 


Söka behörighet som uppdrags- och lämningsregistrerare

För att kunna registrera uppdrags- och lämningsinformation ska du vara yrkesverksam som arkeolog eller motsvarande vid en arkeologisk organisation som är godkänd av Riksantikvarieämbetet. För att ha behörigheterna uppdrags- och lämningsregistrerare ska du ha genomgått basutbildning i Fornreg.

Så fattas beslut

Den registrerande organisationen ansvarar för och administrerar de personliga behörigheterna inom sin organisation.

Så gör du

För att din få behörighet som uppdrags- och lämningsregistrerare ansöker du via vår självbetjäningstjänst. När du ansöker måste du har ett Google-konto, vi rekommenderar att du skapar ett unikt konto för ditt arbete i Fornreg som kan följa med dig oavsett arbetsgivare.

När du har ansökt får den som är behörighetsadministratör på din organisation ett meddelande om att en ny ansökan finns för behandling.

Självbetjäningstjänst

Handledningar och hjälp