Utbildningar och behörigheter i Fornreg

För att du som yrkesverksam inom kulturmiljövården ska kunna registrera information i Fornreg måste både du och din organisation har behörighet Kulturmiljöregistret. Dessutom krävs att du har genomgått en basutbildning i Fornreg.

 

Utbildningar


Basutbildning i Fornreg

Basutbildningen i Fornreg och processen för fornminnesinformation riktar sig till dig som:

  • registrerar arkeologisk information vid en arkeologisk uppdragsverksamhet
  • är handläggare av fornlämningsärenden på länsstyrelser
  • är ansvarig för forskningsundersökningar och/eller seminariegrävningar på universitet.

Den består av två lärarledda heldagar där du bland annat får lära dig att hantera uppdragsinformation och att registrera och publicera lämningar och arkivmaterial i de IT-stöd som Riksantikvarieämbetet tagit fram (Fornreg, Arkivsök och Fältreg). Fokus ligger dock på processen och Fornreg. Utbildningen är kostnadsfri.

Planerade utbildningar

Vi planerar för två basutbildningar i Fornreg under första halvåret 2023. Vid behov lägger vi
till ytterligare en utbildning.

  • 28 februari-1 mars. Anmälan senast 6 februari.
  • 9-10 maj. Anmälan senast 17 april.

Anmälningar och frågor skickas till fornsok@raa.se.

Våra utbildningar genomförs digitalt med max 12 deltagare per tillfälle. I samband med att du deltar i våra utbildningar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar.

E-utbildning om fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är speciellt riktad till dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

Instruktionsfilmer

Till Fornreg basutbildning har vi spelat in några filmer med genomgångar av roller och ansvar,  hur man registrerar lämningsinformation och skapar uppdrag mm. Mer information och länk till filmerna finns här.

 

Behörighet i Fornreg för en organisation


Vad krävs?

För att din organisation ska få behörighet att registrera fornminnesinformation i Kulturmiljöregistret krävs att det inom organisationen finns arkeologisk kompetens. Din organisation ska också bedriva eller planera att bedriva arkeologisk verksamhet i någon form, exempelvis arkeologiska uppdrag från länsstyrelse, inventering av fornlämningar, bedriva forskningsundersökningar eller genomföra kulturhistoriska utredningar/förstudier. De personer inom organisationen som ska registrera information måste ha genomgått basutbildning i Fornreg. 

Vem fattar beslut?

Riksantikvarieämbetet beslutar om behörighet till Kulturmiljöregistret. 

Hur gör jag?

För att din organisation ska få behörighet att registrera information om uppdrag och lämningar i Fornreg måste du ansöka via vår självbetjäningstjänst. När du ansöker måste du har ett Google-konto, vi rekommenderar att du skapar ett unikt konto för ditt arbete i Fornreg. Efter du skickat in din ansökan kommer Riksantikvarieämbetet kontakta för underlag till din ansökan, till exempel CV och årsredovisning. Om ingen inom organisationen har genomgått basutbildning i Fornreg kan detta behöva ske innan Riksantikvarieämbetet godkänner ansökan.

Om din ansökan blir godkänd kommer du få rollen som behörighetsadministratör. Det innebär att du därefter kan ge andra personer i din organisation behörigheter att registrera. Ni kan även vara flera behörighetsadministratör inom samma organisation. Administrationsverktyget som du använder för att administrera behörigheter når du via vår självbetjäningstjänst. 

Självbetjäningstjänst

Handledningar

 

Behörighet som uppdrags- och lämningsregistrerare


Vad krävs?

För att kunna registrera uppdrags- och lämningsinformation ska du vara yrkesverksam som arkeolog eller motsvarande vid en arkeologisk organisation som är godkänd av Riksantikvarieämbetet. För att ha behörigheterna uppdrags- och lämningsregistrerare ska du ha genomgått basutbildning i Fornreg.

Vem fattar beslut?

Den registrerande organisationen ansvarar för och administrerar de personliga behörigheterna inom sin organisation.

Hur gör jag?

För att din få behörighet som uppdrags- och lämningsregistrerare ansöker du via vår självbetjäningstjänst. När du ansöker måste du har ett Google-konto, vi rekommenderar att du skapar ett unikt konto för ditt arbete i Fornreg som kan följa med dig oavsett arbetsgivare. När du ansökt kommer den som är behörighetsadministratör på din organisation få ett meddelande att en ny ansökan finns för behandling. 

Självbetjäningstjänst

Handledningar och hjälp