Utbildningar i Fornreg

Här finns information om våra utbildningar i Fornreg. Du som ska registrera information i Kulturmiljöregistret via Fornreg måste genomgå vår basutbildning.

 

Basutbildning i Fornreg

Basutbildningen i Fornreg och processen för fornminnesinformation riktar sig till dig som:

  • registrerar arkeologisk information vid en arkeologisk uppdragsverksamhet
  • är handläggare av fornlämningsärenden på länsstyrelser
  • är ansvarig för forskningsundersökningar och/eller seminariegrävningar på universitet.

Den består av två lärarledda heldagar där du bland annat får lära dig att hantera uppdragsinformation och att registrera och publicera lämningar och arkivmaterial i de IT-stöd som Riksantikvarieämbetet tagit fram (Fornreg, Arkivsök och Fältreg). Fokus ligger dock på processen och Fornreg. Utbildningen är kostnadsfri.

Planerade utbildningar

Under hösten 2023 genomförs två utbildningstillfällen, 18-19 oktober och 14-15 november.
Anmälan och ev. frågor skickas till fornsok@raa.se.

Våra utbildningar genomförs digitalt med max 12 deltagare per tillfälle. I samband med att du deltar i våra utbildningar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar.

 

E-utbildning om fornminnesinformation och kulturmiljöregistret

Denna utbildning är en översiktlig presentation av roller och ansvar för fornminnesinformation inom kulturmiljöprocessen samt lagar och regelverk för detta. Den innehåller även en presentation av Kulturmiljöregistret och du får höra om några av de sammanhang där fornminnesinformationen kommer till användning i samhället.

Kursen tar cirka 35 minuter och är öppen för alla, men den är speciellt riktad till dig som vill ansöka om behörighet som registrerare i Fornreg, Kulturmiljöregistrets registreringsverktyg.

 

Instruktionsfilmer

Till Fornreg basutbildning har vi spelat in några filmer med genomgångar av roller och ansvar,  hur man registrerar lämningsinformation och skapar uppdrag mm. Mer information och länk till filmerna finns under Handledningar och information till registrerare i Fornreg.