Handledningar och manualer

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som användes till registrering i FMIS. Handledningar för Fornreg hittar du här.

Lämningstypslista och vägledning

Övriga handledningar och instruktioner

FältGIS

Antikvarisk-topografiska arkivets (ATA:s) förteckning över städer och socknar

Via länkarna nedan kan du kontrollera i vilket län, kommun eller landskap en viss socken ligger. Det finns även en notförteckning med kommentarer om förändringar i sockenindelningen (t.ex. sammanslagningar).