Handledningar och manualer

Här finns handledningar, manualer och instruktioner som kan vara till hjälp vid rapportering till och registrering i FMIS. Om du har frågor om eller kommentarer till dokumentens innehåll kan du vända dig till Fornsöks support.

Lämningstypslista och vägledning

Övriga handledningar och instruktioner

FältGIS

Antikvarisk-topografiska arkivets (ATA:s) förteckning över städer och socknar

Via länkarna nedan kan du kontrollera i vilket län, kommun eller landskap en viss socken ligger. Det finns även en notförteckning med kommentarer om förändringar i sockenindelningen (t.ex. sammanslagningar).