Bränd terra

Bränd terra är ett jordpigment som ger röda och rödbruna kulörer. Pigmentet har låg täckförmåga, det är laserande i linoljefärg. Bränd terra lämpar sig för dekorativt interiörmåleri och har främst använts till detta traditionellt.

Som alla brända pigment är den rödare än den obrända motsvarigheten. Pigmentet kallas ofta Terra di Siena efter den ursprungliga italienska fyndplatsen. Precis som hos andra jordpigment varierar benämningarna och terrapigment med olika namn kan i många fall ge liknande eller samma kulörer. I handeln är de ibland också namngivna efter fyndplats.

Synonyma namn: Terra di Siena

Andra röda pigment i Kulturkulör: Engelskt rött, järnoxidrött, caput mortuum

Andra terrapigment i Kulturkulör: Obränd terra

Färgbrytningsnyckel

Kulturkulörs färgbrytningsnyckel beskriver hur du kan bryta traditionella linoljefärger för att uppnå specifika kulörer. Tabellen beskriver resultatet av blandning med färdiga basfärger och andelarna anges i viktprocent.

NCS – Natural Colour System är ett logiskt färgbeteckningssystem som bygger på hur människan uppfattar färg. NCS beskriver färgen på alla ytmaterial. Med numeriska färgkoder, så kallade NCS-beteckningar kan kulören på vilken yta som helst beskrivas exakt.

Färgbrytningsnyckel finns för ett urval av kulörproverna i Kulturkulörs färgprovsamling. I provsamlingen kan du hitta ännu fler nyanser som du kan åstadkomma med linoljefärg och traditionella pigment. Blandningstabellerna ger en uppfattning om åt vilket håll kulören drar vid blandning med vitt samt i vissa fall vid tillsats av svart. Blandningsförhållandena är ungefärliga och pigmentens egenskaper varierar. Tabellen med färgbrytningsnycklar är färgsatt för att ge en uppfattning om resultatet av blandningen och vilka kulörer du kan uppnå med det traditionella pigmentet, men tänk på att färgåtergivning varierar mellan bildskärmar.

Fler blandningsnycklar, mer information om pigmentets kemiska sammansättning och historik finns att hitta i Vårda väl-bladet om terra.