Visby ringmur dagen efter raset. Rasmaterialet ligger nedanför rasområdet.
Visby ringmur dagen efter raset. Foto: ( CC BY)

Raset och återuppbyggnaden

Den 24 februari 2012 rasade en yta på cirka 70 kvadratmeter av det yttre skalet av Visby ringmur på den del som vetter mot Östergravar, inte långt från Österport. Vilka nya kunskaper och erfarenheter har raset vid Visby ringmur gett oss?

Visby ringmur ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Återuppbyggnaden av Visby ringmur, som skett inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, har inte bara lockat media och allmänhet utan inspirerar såväl forskare som murare från hela Norden. Syftet med projektet är att sprida nya kunskaper och erfarenheter såväl metoder och autentiska material som erfarenheter kring samverkan och säkerhetsaspekter.

Därför rasade muren

Det är flera orsaker som samverkat, med frostsprängning som utlösande faktor. Bakomliggande anledningar är murens konstruktion (skalmur med dålig bindning mellan skal och kärna), skillnader i marknivå innanför och utanför muren (marknivån är 2,5 meter högre på insidan, vilket skapar ett ständigt marktryck och en fuktig miljö) och fuktig kärna med vattentransport som en följd av fuktinträngning i kombination med äldre lagningar av cementhaltigt bruk vilka på grund av sin täthet förhindrar uttorkning.

Så gick processen till

Under 2012 dokumenterades, utreddes och projekterades arbetet, under 2013 plockades först den övre delen av muren ner för att garantera säkerheten på arbetsplatsen och för att kunna bygga upp muren på ett säkert och hållbart sätt.  I samband med nerplockningen stöttades muren av en kraftig stålkonstruktion för att säkerställa att den inte skulle rasa ytterligare då sten började plockas ner. Uppmurningen påbörjades i maj 2014 och avslutades våren 2015. Återuppbyggnaden bekostades av Riksantikvarieämbetet.

Det här har vi lärt oss

Målet var att reparera skadan på ett så hållbart och säkert sätt som det är möjligt utifrån de metoder och material som muren en gång byggdes med. Kunskap om såväl murens historia, konstruktion och dess inneboende brister har väl dokumenterats för framtiden i en rapport där man kan man fördjupa sig i återuppbyggnaden.

I  rapporten ”Visby ringmur, kulturarv som rasar och återuppbyggs” beskriver de aktörer som deltog i projektering, kunskapsuppbyggnad och muruppbyggnad olika aspekter på arbetet med återuppbyggnaden av Visby ringmur.

Vi hoppas att rapporten skall bli till nytta och glädje för antikvarier, ingenjörer, murare och arkeologer. Dessutom riktar vi oss till en bredare allmänhet som vill få en inblick i Visby ringmurs historik, konstruktion, reparation och framtid. Rapporten avslutas med en framåtblick som belyser de utmaningar och möjligheter som Visby ringmur står inför. Se även relaterade länkar för ytterligare informationsmaterial för nedladdning.

Skiss på hur stålkonstruktionen bärs upp av en gjuten platta, muren sett från utsidan. Skiss på hur stålkonstruktionen bärs upp av en gjuten platta, muren sett från utsidan.

 

 

Här hittar du filmer, medieklipp och projektledarens blogg Visa eller stäng

Visby ringmur på Youtube:

Projektledarens blogginlägg på K-blogg

Några medieklipp om Visby ringmur: