En dykare under vatten utforskar ett vrak.
Vraket Anna Maria. Foto: (CC BY)

4. Kulturarv under vatten

De flesta kända lämningar på botten av hav och sjöar är vrak efter skepp och båtar. Det finns också sjunkna boplatser från stenåldern, fartygsspärrar från vikingatid och medeltid samt rester efter hamnar och industrier. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Kulturarv under vatten omfattar lämningar som skapats genom mänsklig verksamhet och som nu befinner sig under vatten (på botten av hav, sjöar eller vattendrag). Det kan vara platser och anläggningar som ligger under vatten, vrakplatser och andra lämningar och deras kringliggande miljö.

De kan också omfatta utspridda lämningar, såsom grupper av artefakter på havsbottnen från ett förhistoriskt landskap som nu ligger under vatten.

Så påverkar klimatet kulturarv under vatten

Ökade temperaturer i havet och ökad frekvens av extremväder med stormar är exempel på faktorer kopplade till klimatförändringarna som påverkar bevarandet av kulturarv under vatten.

Klicka på symbolen nedan eller länken för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på kulturarv under vatten.

Symbol för maritima fornlämningar
Symbol för Fornlämningar under vatten.
Foto:
(CC BY)

 

Tillbaka till handbokens startsida