Litteratur om runor och runstenar

Det finns mycket skrivet om runor och runinskrifter. Nedan ges ett urval av titlar för den som vill läsa vidare. I vissa fall finns även länkar till utgåvor i fulltext.

Allmänt om runor

Här finns tips på översikter och bra introduktioner.

Korpusverket Sveriges runinskrifter

Läs mer om vilka landskap som finns utgivna i Sveriges runinskrifter och om arbetet bakom detta verk.

Enskilda landskap

Se vad som har skrivits om runstenar i ditt landskap på den senaste tiden. Här ges tips om både översikter och artiklar om nyfynd och nytolkningar.

Särskilda ämnesområden

Här finns lästips angående olika ämnesområden som språkvetenskap, medeltidsrunor, namn, runristare m.m.

 

Kontakt: Magnus Källström, Kulturvårdsavdelningen, tfn 08-5191 8384, magnus.kallstrom@raa.se

 

Dela sidan på