Mallar – länsstyrelsens handläggningsprocess för uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet har tagit fram mallar för olika dokument i länsstyrelsens handläggningsprocess för uppdragsarkeologi.

Mallar för förfrågningsunderlag:

Mallar för förenklat förfarande:

Mallar för undersökningsredovisning: