Liggande stenfigur vid Melrose Abbey, i Scotland.
Sandsten i en fuktig miljö vittrar lätt sönder. Hydrofobering används ibland som en metod för att göra stenen vattenavstötande. Foto: (CC BY)

Ny standard för att utvärdera vattenupptagningsförmågan hos sten, tegel och betong

Under sommaren har en ny europeisk standard blivit antagen. Den nya standarden beskriver hur man kan bedöma hur mycket vatten ett poröst icke organiskt kulturarvsobjekt kan absorbera.

Standarden SS-EN 17655:2022 Mätning av vattenabsorption med svamp beskriver en test- och utvärderingsmetod som är lämpad för icke organiska material; som sandsten, kalksten, marmor, granit, gnejs, gips, puts, tegel, keramik, betong eller liknande.

För att kunna genomföra utvärderingar av metoder och material över tid, måste man arbeta systematiskt, och testerna måste vara återupprepningsbara.

Testmetoden används när man vill mäta vattenabsorption vid ytan, för att mäta det används en svamp av exempelvis cellulosa eller polyester. Testmetoden kan användas ute på plats eller i ett laboratorium, både på vertikala eller horisontella ytor, på friska eller vittrade och på behandlade eller obehandlade material. Den kan användas för att utvärdera hur effektiv en hydrofobering är, det vill säga när ett material behandlas så att det blir vattenavvisande men utan att porer i materialet har satts igen.

Standarden är användbar för för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, stift, museer och företag samt för byggnadsvårdare, arkitekter, konservatorer, ingenjörer med flera. 

Läs mer om standarden på SIS webbplats

Här kan du läsa om den nya standarden i sin helhet, SS-EN 17655:2022 Mätning av vattenabsorption med svamp.

Här finns alla andra standarder inom bevarande av kulturarv samlade.

Genom vårt avtal med SIS kan du få tillgång till alla standarder inom området bevarande av kulturarv. Registrera dig utan kostnad här : www.sis.se/standarder/kpenstandard/forkopta-standarder/kulturarv/