Två personer i vita labbrockar vid en datorskärm som visar ett förstorat färgprov i blåaktig ton.
Mikroskopering i Kulturarvslaboratoriet. Foto: (CC BY)

Standard på svenska om färg och ytbehandling inom byggt kulturarv

Nu har ännu en standard översatts till svenska för ökad tillgänglighet och användbarhet. Standarden handlar om kartläggning och datering av ytskikt på byggt kulturarv.

Standarden Ytskikt i byggt kulturarv – Undersökning och dokumentation innehåller information om hur man kan kartlägga bemålade eller dekorerade arkitekturdelar inför en restaurering eller annan förändring.

Med stöd av standarden kan grundläggande och värdefull dokumentation av färghistoriken göras, såväl interiört som exteriört. Standarden tillhandahåller gemensamma principer och bästa praxis för undersökning och dokumentation av ytskikt i byggt kulturarv.

Område och målgrupp

Standarden rör bemålade ytor på bland annat väggar, tak, snickerier, golv och fasader. Den riktar sig till dig som planerar, genomför eller dokumenterar färgundersökningar för bevarande av byggt kulturarv.

Läs utan kostnad

Riksantikvarieämbetet och SIS, Svenska Institutet för standarder, har slutit ett avtal som innebär att europeiska standarder inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga och kan därmed läsas utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifter till SIS webbtjänst, där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till SIS inloggningsformulär

Ta del av standarderna

Här kan du ta del av den nya standarden på svenska eller engelska:

Här finns även kompletterande standarder:

Här kan du ta del av fler standarder inom kulturarvsområdet:

Internationellt arbete

Standarden har tagits fram av en internationell arbetsgrupp med experter från 13 länder där förutom Sverige även bland andra Storbritannien, Frankrike och Italien ingick.

Idag finns över 50 standarder inom området bevarande av kulturarv att ta del av utan kostnad, både på engelska och svenska. Standarderna har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, i samarbete med den svenska kommittén SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.