Tegelfasad med utsmycknig i betong.
Detalj av fasaden på Riddarhuset i Stockholm. Många kulturarvsobjekt består av flera olika material. Tester innan kan vara nödvändiga för att säkerställa att man inte väljer en metod som skadar något av materialen. Foto: (CC BY)

Standard för val av rengöringsmetoder för sten, puts, tegel eller betong

I början av juli antogs en ny svensk standard som ger vägledning i hur man kan utvärdera och välja den mest lämpade rengöringsmetoden för ett kulturarvsobjekt av sten, puts, tegel, keramik eller betong. Målgrupp för standarden är yrkesgrupper som arbetar med beställande eller utförande av bevarandeåtgärder på flyttbara eller fasta kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material.

Felaktigt utförd eller för hård rengöring kan ge oåterkalleliga skador på kulturhistoriskt material. Därför är det lämpligt att utföra tester innan man väljer rengöringsmetod. Denna standard ger vägledning till vad man bör tänka på när man gör dessa tester för att hitta den mest skonsamma metoden för det specifika objekt som ska rengöras.

Standarden SS-EN 17488:2021 Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material innehåller två delar, en generell processbeskrivning för tester som utförs i fält och en mer specifik utvärderingsmetod lämplig för laboratoriemiljö.

Skonsamma rengöringsmetoder

Standarden ska vara en vägledning för hur man kan utvärdera både effektivitet och potentiella risker hos olika tänkbara rengöringsmetoder för ett objekt. Utvärderingen och valet av rengöringsmetoder bör baseras på den tillståndsbedömning man har gjort innan enligt antingen standarden för flyttbart kulturarv SS-EN 16095, eller fast kulturarv SS-EN 16096. Målet är att hitta den minst invasiva och mest skonsamma rengöringsmetoden, som inte minimerar eller påverkar objektets kulturhistoriska värden negativt. Metoden ska heller inte innebära risker för utföraren eller för brukare av objektet.

Standarden omfattar inte bemålade, polykroma ytor eller muralmåleri. Standarden är ett komplement till standarden SS-EN 17138 som beskriver några av de vanligaste rengöringsmetoderna för oorganiska material.

Läs standarden

SS-EN 17488:2021 Förfarande för analytisk utvärdering och val av rengöringsmetoder för kulturarvsobjekt av porösa oorganiska material.
Det finns också ett förenklat informationsblad som beskriver standarden.

Registrera konto

För att läsa standarden behöver du registrera ett konto utan kostnad hos SIS. Här kan du läsa mer om att läsa standarder utan kostnad.