Två personer i vita labbrockar vid en datorskärm som visar ett förstorat färgprov i blåaktig ton.
Mikroskopering i Kulturarvslaboratoriet. Foto: (CC BY)

Ansök om att bli gästkollega

Varje år har Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium en särskild utlysning för nästkommande års planering.

Här hittar du årets aktuella utlysning. Du kan dock när som helst skicka in en ansökan om samarbete med oss som vi antar i mån av tid och möjlighet. Från inskickad ansökan tar det upp till 8 veckor för oss att bereda din fråga. Använd formuläret längst ner och bifoga tillståndsbedömning och bilder om det behövs.

Ansökan om samarbete

Beskriv din frågeställning enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se

Här kan du läsa mer om hur det är att vara gästkollega:
Att vara gästkollega
Vanliga frågor

 

Hur sker urvalet för att bli gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån ett antal kriterier:

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig institution.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter

Vad kostar det att vara gästkollega?

Inom gästkollegekonceptet erbjuder vi utan kostnad de personalresurser som krävs för att ni skall få handledning till specifika instrument eller till att använda avancerade dokumentationsmetoder, samt för och efterarbete för gästkollegeprojektet

Gästkollegans institution ansvarar för ytterligare kostnader så som:

  • gästkollegans arbetstid, resor och boende,
  • transport för föremålen,
  • eventuella resor och boende för Riksantikvarieämbetets personal samt transport av analysinstrument om ett gästkollegeprojekt kräver analys utanför Kulturarvslaboratoriet,
  • eventuella förbrukningsmaterial.