Erfarenheter och exempel

Riksantikvarieämbetet arrangerar seminarier där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt.

Syftet är att kulturarvsaktörer av skilda slag ska få idéer kring hur de kan matcha skolans behov ännu bättre än idag.

Seminarierna relaterar till de behov som identifierades i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017-2020. Behoven är kan sammanfattas med

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • att ha stödjande strukturer.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Publikt arbete