Skolklass på besök på gamla museet i Malmö omkring 1935, Foto: (CC BY)

Erfarenheter och exempel

Riksantikvarieämbetet arrangerar seminarier där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt. Syftet är att kulturarvsaktörer av skilda slag ska få idéer kring hur de kan matcha skolans behov ännu bättre än idag.

Seminarierna relaterar till de behov som identifierades i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017-2020. Behoven kan sammanfattas med

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • att ha stödjande strukturer.

Program och anmälningsformulär hittar du här.

Tidigare seminarier har bland annat behandlat de nya kursplanerna i historia för grundskolan och fördelar med en strategi för pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi har presenterat olika plattformar som samlar lärresurser för skolan och lyft exempel på hur kulturarvsinstitutioner kan nå ut och formulera sitt erbjudande till skolan på ett effektivt sätt.

Under ”relaterade länkar” nedan kan du hitta inspelningar från tidigare seminarier.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Publikt arbete