9. Kravspecifikationstabell

Arbete pågår

Den kanadensiska föreningen CHIN har 2012 tagit fram en lista över krav som ett samlingsförvaltningssystemet borde uppfylla. Denna listan uppdateras nu och kommer att publiceras under våren 2020.

Wellcome Building under constructionFoto: (CC-BY)

Riksantikvarieämbetet har fått ta del av det opublicerade materialet och tillverkat en lista med funktionella krav för samlingsförvaltningssystem. Kraven är grupperade dels efter processerna beskrivna på sidan Spectrumprocesser och samlingsförvaltningssystem, dels efter andra krav beskrivna på sidorna Datastandarder och Grundläggande tekniska funktioner i samlingsförvaltningssystem.

Så fort som CHIN har publicerat originalmaterialet på engelska och franska kommer Riksantikvarieämbetet att lägga ut den svenska versionen här.