Upptäck sura gaser med AD-remsor

Ättiksyra och andra sura gaser bryter ner museiföremål. Med hjälp av AD-remsor går det att upptäcka om det finns sura gaser i närheten av föremål och samlingar.

Sura gaser, till exempel ättiksyra och myrsyra, har visat sig reagera med material i kulturhistoriska objekt och orsaka nedbrytning. AD-remsor (A-D Strips eller acid detection strips) kan användas för att avgöra om sura gaser finns i föremålens omgivning. Remsorna kostar inte mycket och är enkla att använda. AD-remsor kan också användas för att testa packnings-, förvarings- och utställningsmaterial innan de tas i bruk.

Tommy Söderlund från Landsarkivet i Visby berättar om hur AD-remsor kan användas för att testa om material utsöndrar ättiksyra.

Vad är AD-remsor?

AD-remsor är små pappersbitar som ändrar färg i närvaro av sura gaser. De utvecklades för att upptäcka ättiksyra som avges när filmrullar och fotonegativ av cellulosaacetat bryts ner. AD-remsorna reagerar på ättiksyra genom att ändra färg. Remsorna har också visat sig kunna användas för att upptäcka andra sura emissioner, till exempel myrsyra. Remsorna är blå från början, men innehåller indikatorfärgämnet bromkresolgrönt som ger den oanvända remsan den blå färgen. När remsan utsätts för en sur gas ändras färgen till grön eller gul.

AD-remsor är blå och ändrar färg när de utsätts för sura gaser, främst ättiksyra, eller ljus. Remsorna till vänster är oanvända. Remsorna till höger har utsatts för sura gaser.Foto: Elyse Canosa (CC BY)

AD-remsor för att upptäcka emissioner från material

För att avgöra om ett material utsöndrar sura gaser placeras två eller tre AD-remsor i en tät behållare tillsammans med en bit av materialet som ska undersökas. Behållaren kan exempelvis vara en förslutningsbar påse av polyeten, en box av polypropylen eller en glasburk med tätt lock. Remsorna och materialet ska inte vidröra varandra.

AD-remsor reagerar också på ljus. Behållaren med remsorna och de undersökta materialen bör därför placeras mörkt under pågående test. Det är viktigt att göra en kontrollmätning för att veta att det inte är behållaren eller något annat i omgivningen som remsan reagerar på. Kontrollmätningen görs med två till tre remsor i samma typ av behållare men utan något materialprov.

AD-remsor kan användas för att ta reda på om material för utställningar, förvaring och packning av museiföremål avger sura gaser.Foto: Elyse Canosa (CC BY)

AD-remsor för att upptäcka emissioner i ett utrymme

Två eller tre AD-remsor placeras i ett mörkt utrymme, exempelvis en förvaringslåda, transportlåda eller ett mörkt rum. Det kan också vara en utställningsmonter som då måste täckas med en mörkläggningsduk.

Läsa av resultat

Om färgen har ändrats till grönt eller gult är det en indikation på att materialet ger ifrån sig sura gaser. Så snart en färgförändring upptäcks ska den dokumenteras. Ta ett foto eller notera färgförändringen i ett protokoll. En remsa kan snabbt ändra färg tillbaka till blå efter att den tas ut ur behållaren.

I normal rumstemperatur kan remsan ändra färg efter ett dygn. Om ingen förändring har upptäckts kan det vara bra att titta till remsan dagligen under en veckas tid, eftersom en reaktion kan ta tid. Jämför remsorna i behållaren med en oanvänd remsa eller mot den medföljande skalan. Hur snabbt reaktionen sker är beroende av temperaturen. Ju lägre temperatur desto längre tid tar det för en färgförändring att uppstå i AD-remsan. Tillverkare har olika rekommendationer om mättid för olika temperaturer.

Tänk på följande vid test med AD-remsor

  • Använd alltid skyddshandskar för att hantera AD-remsor.
  • Förvara oanvända AD-remsor i sin förpackning på en kall, torr och mörk plats enligt leverantörens anvisningar. Förpackningen ska hållas stängd.
  • AD-remsor är optimerade för att kunna detektera ättiksyra, men reagerar på många olika sura gaser. Remsorna kan därför inte användas för att specifikt påvisa en typ av gas
  • Om en AD-remsa lämnas i ett öppet utrymme en längre tid kommer den så småningom att börja reagera med koldioxid i luften. En färgförändring efter en lång tids exponering ger därför ingen tillförlitlig information.
  • AD-remsor förändrar färg även vid en hög relativ luftfuktighet (60–90 procent). Därför är det bäst att utföra undersökningen i miljöer med relativ luftfuktighet på cirka 50 procent.
  • Eftersom vissa plaster tar upp emissioner bör en plastbehållare inte återanvändas för testet om sura gaser har upptäckts.
  • En använd remsa ska kastas, den går inte att återanvända.

Läs mer

Vårda väl-blad Luftkvalitet: AD-remsor för att upptäcka sura gaser