Två barn tittar på museimonter innehållande ett barnskelett
Utställningen "Döden ett bekymmer?" på Historiska museet vid Lunds universitet Foto: (CC BY)

Mänskliga kvarlevor – institutioner berättar

Här har vi samlat intervjuer och berättelser från olika institutioner som själva presenterar hur de hanterar mänskliga kvarlevor i sin verksamhet.

Under 2020 bad Riksantikvarieämbetet flera museer och andra institutioner att ge sin bild av olika delar av att hantera mänskliga kvarlevor. Fler berättelser kan tillkomma efterhand.

Norrbottens museum

Policyer och rutiner för mänskliga kvarlevor
Nils Harnesk är arkeolog och chef för kulturmiljöavdelningen på Norrbottens museum. Här berättar han om museet och hur de jobbar med arkeologi och de mänskliga kvarlevor som finns i samlingarna.

Människor i varselkläder på arkeologisk utgrävningsplats
Del av forskningsprojektet Järn i Norr. Foto: (CC BY)

Historiska museet vid Lunds universitet

Historien om oss – förmedling av mänskliga kvarlevor 
Historiska museet vid Lunds universitet delar med sig av sina tankar och resonemang kring hur de förmedlar den ovärderliga kunskapskälla som mänskliga kvarlevor från förhistorisk och historisk tid utgör. Berättat av Per Karsten, Jenny Bergman och Maria Petersen.

Barn som ligger på en utställningsmonter
Museivisning Foto: (CC BY)

Tekniska museet

Ett udda men typiskt objekt
Christian Stadius, chef på avdelningen för Kunskap och Samlingar på Tekniska museet i Stockholm berättar om den enda mänskliga kvarleva som finns deras samlingar.


Materialprov från Tekniska museet. Foto: (CC BY)

Statens museer för världskultur

Bildpublicering av mänskliga kvarlevor på Statens museer för världskultur
Mia Broné, föremålskoordinator på Statens Museer för Världskultur berättar om museets restriktiva förhållningssätt till extern publicering av bilder på mänskliga kvarlevor.

Skylt med texten Varning: Utställningen visar heliga/hemliga föremål och fotografier av avlidna personer som kan anses kränkande av Aboriginier och invånare från Torressundöarna.
Varningsskylt i utställning Foto: (CC BY)

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum – Historiska samlingar

Förvaring av mänskliga kvarlevor
Anne Ingvarsson, 1:e antikvarie vid Gustavianums historiska samlingar berättar om arbete med att uppordna förvaringen av de samlingar som innehåller mänskliga kvarlevor. 

Kompaktaskåp med hyllorna täckta av vita hängande tygstycken
Förvaring bakom förhänge med tyngdband. Foto: (CC BY)

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet på Stockholms universitet

Etiska aspekter på samlingar, forskning, arbetsmiljö och undervisning
Jan Storå och Anna Kjellström från Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet på Stockholms universitet berättar om sitt arbete.

En informationsskylt på en dörr till ett labb. Innehåller information om etisk policy och uppförandekod.
Anslag med etisk policy och uppförandekod. Foto: (CC BY)

Västerbottens museum

Tidig dialog och samverkan
Jans Heinerud, chef för kulturmiljövårdsavdelningen på Västerbottens museum berättar om erfarenheter kring hantering och återlämnande av mänskliga kvarlevor.

Samisk grav med staplade stenar i fjällandslkap
Rekonstruktion av samisk grav i Atoklimpen i Tärnaby Foto: (CC BY)