Kulturarvsinkubatorn deltar på nätverksträffen för Immersiva medier 5-7 maj 2021

Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv, men även nya sätt att skapa kultur, nya verk och upplevelser. Välkommen till nästa nätverksträff den 5–7 maj, denna gång med fokus på skapade och det imaginära.

Oscar Björk, Heartifact Studio, från Kulturarvsinkubatorns program deltar på torsdagen den 6 maj. Ljud och kulturarvsprojektet Ekot av vår tid går ut på att bevara, dokumentera, och på ett nytt sätt använda akustiken från några av vår tids platser med hjälp av modern ljudteknik. Projektet utforskar även möjligheten att använda formatet mer inom immateriellt kulturarv i framtiden.

På fredagen den 7 maj deltar Fredrik Edström, IVAR Studios, från Kulturarvsinkubatorns program tillsammans med Västernorrlands museum och Jesper Wallerborg, Entapir. Fredrik driver IVAR Studios sedan 2016 tillsammans med sin bror. De jobbar med fokus på storytelling i immersiva medier och har varit med i Riksantikvarieämbetets kulturarvsinkubator sedan 2019.

Nätverket för immersiva medier finns för alla som är intresserade av hur immersiv teknik och immersiva medier kan användas för att gestalta, förstärka och förmedla kulturarvet – exempelvis genom Virtual Reality, Augmented Reality eller Mixed Reality.

En till två gånger per år bjuder Riksantikvarieämbetet in till nätverksträffarna, där olika aktörer delar med sig av tips och erfarenheter.

Här hittar du programmet för nätverksträffen.

Det finns även en Facebookgrupp för löpande omvärldsbevakning och informationsdelning: www.facebook.com/groups/immersiva

Läs fler nyheter från Kulturarvsinkubatorn.