Johanna Berg, ansvarig för Världskulturmuseerna Digitalt. Foto: (CC BY)

“Det digitala är ännu inte så självklart som det borde vara”

SÅ GJORDE VI Världskulturmuseerna har tagit fram sin första digitala strategi och har publicerat den öppet för andra museer att inspireras av. Johanna Berg, som höll i arbetet, ser strategin som en fyr att orientera sig efter.
– En bra sak i början av pandemin var att alla blev tagna på sängen vilket forcerade utvecklingen. Det fanns en krisprägel: ”Nu får alla ta i och även om det inte blir perfekt så blir det i alla fall bättre”, säger Johanna Berg.

Att museer ska ha en specifik strategi just för den digitala delen av verksamheten är inte självklart. Man kan argumentera för att de digitala formaten och arbetsredskapen är en så naturlig del av museers verksamhet att de borde ingå i den allmänna museistrategin, så varför behövs en speciell digital strategi?

– För att det digitala ännu inte är en så självklar del som det borde vara. Förr sa man elektrisk spis och elektrisk lampa, innan elektriciteten blev normaliserad, och på samma sätt är det med den digitala verksamheten, den är inte så självklart integrerad i praktiken ännu.

En strategi kan också vara ett sätt att överbrygga avdelningsgränserna och få en gemensam bild av vart man vill nå, menar Johanna Berg.

– Museer är komplexa verksamheter och det digitala kommer in på så många ledder. Rent generellt är det lätt att fastna i sin organisationsstruktur, att olika avdelningar ska ta ansvar för olika saker. Med de möjligheter som digitaliseringen öppnar behöver man gå på tvärs och intensifiera samarbetet mellan interna parter som kan stå ganska långt ifrån varandra i sin övriga verksamhet. Jag har medvetet valt att inte gå avdelning för avdelning i strategin utan försöker presentera möjligheterna på et annat sätt.

Johanna Berg hade avstämningar med ledningsgruppen under arbetets gång. Hon pratade också med medarbetare och externa experter.

– Och så gjorde jag ”skrivbordsresearch” om hur de gör på andra ställen och vilka möjligheter som finns. Därefter var det en ganska lång och tragglig process för att alla skulle känna sig nöjda med texten.

Vad fick du göra om?
– Jag hade lagt in punktlistor i slutet av varje avsnitt av typen ”vi kan göra X, Y och Z”. Ledningen bestämde att vi skulle ändra till ”vi ska”. De tyckte att det är ett statement för att vi vill något på riktigt. Ja, absolut, kände jag.

Fungerar den digitala strategin som en hjälp i samarbetet mellan museets olika avdelningar?
– Strategin är mer som en fyr. Den är rätt visionärt anlagd och det finns många frågor i den som man behöver ta ned på en mer konkret nivå.

Digitala element kan ju vara så många olika saker, från till exempel kommunikation på instagram till omfattande datasystem. Hur är det att försöka skapa en strategi för äpplen och päron?
– Det är svårt. Det går till viss del att veta vilka sorters saker som ska hända, men tempot är svårt att avgöra. Något utvecklingsled kan gå mycket fortare än andra, och det kan utlösa både bra och dåliga överraskningar.

Vad behöver göras vad gäller kompetens?
– Vi har drivit projektet Digikraft tillsammans med Centralmuseernas samarbetsråd, för långsiktig kompetensförsörjning för den digitala omställningen. Vi har behov av baskompetens med en förståelse för vad det digitala är, men också av mer fördjupad expertis på mer avgränsade områden.

Har strategin hjälpt er?
– Ja, fast det är ju äpplen och päron och körsbär och meloner. Det krävs många små steg av förändring. En del kan man göra annorlunda själv i sin vardag medan det i andra fall kan behövas chefsbeslut, eller nya investeringar, till exempel vad gäller större system. Vi har anslutit oss till Diva och det är väl inte strategin som ensam har lett till det men den har pekat på att de är rätt väg att gå.

Hur tycker du att andra som vill ta fram en digital strategi ska göra?
– Man kan se på vad andra har gjort, rip-off and duplicate. Samtidigt ska man utgå ifrån sina specifika förutsättningar. Man kan bli så bländad av de supercoola flashiga grejerna, men då finns en risk att man öser mycket pengar på sådant som egentligen inte ger så stor effekt.

 

Johanna Berg: Tänk på det här
– Prata med representanter från olika delar av verksamheten.
– Prata med dem som ska använda tjänsterna/systemen.
– Försök att inte bli så bortkollrad av flashiga grejer, som att det går att göra hologram av Stonehenge. Jag tycker inte heller att museer ska nyutveckla tekniska lösningar — det är för dyrt. Det är bättre att vi kommer in när lösningarna är beprövade.

Världskulturmuseernas digitala strategi hittar du här.

 

Kategori


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: