Ledningen för Nederländernas världskulturmuseum, där Tropenmuseum ingår, har uttalat sitt stöd för rapporten. Foto: (CC BY-SA)

Förslag på expertkommitté för återlämnande i Nederländerna

I en ny rapport föreslås att Nederländerna ska återlämna föremål som olovligt har tagits från landets tidigare kolonier. Rapporten rekommenderar också att en expertkommitté inrättas som ska ge regeringen råd när det gäller återlämnande.

Repatriering och hantering av det koloniala arvet har varit brännande ämnen i museivärlden under lång tid. 2018 kom den franska Sarr-Savoy-rapporten som blev mycket omtalad för att den förespråkade återlämnande av ett stort antal afrikanska föremål i franska museer. Intentionen att återlämna ”afrikanskt kulturarv till Afrika” inom fem år tillkännagavs av president Emmanuel Macron redan 2017.

Processen har emellertid dragit ut på tiden. I början av november 2020 röstade den franska senaten enhälligt för att godkänna en lag om att återlämna 27 föremål från kolonialtiden till Benin och Senegal. De flesta av föremålen finns i dag på Musée du Quai Branly i Paris. 

Nyligen har Nederländernas Advisory Committee on the National Policy Framework for Colonial Collections kommit med sin rapport med förslag till regeringen. Man rekommenderar att föremål som tagits olovligt från de före detta kolonierna ska återlämnas. Man vill också se mer proveniensforskning och kunskapsutbyte med ursprungsländerna och en expertkommitté som ger regeringen råd om återlämnande.
Sammanfattning på engelska finns här.

Ledningen för Nederländernas världskulturmuseum, Nationaal Museum van Wereldculturen, har uttalat sitt stöd för rapporten.

– Det här är ett stort steg framåt. Vi hoppas att dessa rekommendationer blir till en policy i en nära framtid, sa museichefen Stijn Schoonderwoerd i ett pressmeddelande.

I Tyskland har museiförbundet, Deutcher Museumsbund, tagit fram en vägledning för hantering av samlingar som härrör ur en kolonial kontext: Guidelines for German Museums – Care of Collections from Colonial Contexts. För svenskt vidkommande har Riksantikvarieämbetet tagit fram dokumentet Stöd för museer i återlämnandeärenden.

Under 2020 väntas också en rapport som Storbritanniens regering beställt av The Institue of Art and Law presenteras.

Kategori

Ämnen


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: