Två kvinnor står i ett museimagasin och ser på en surfplatta.
Johanna Pietikäinen från Gotlands museum och Lisa Berg från Riksantikvarieämbetet diskuterar digitalisering. Foto: (CC BY)

Tyck till om strategin för digitalt kulturarv

Under hösten åker Riksantikvarieämbetet på Sverige-turné med strategidagar för digitalt kulturarv och bjuder in alla som jobbar strategiskt på kulturarvsinstitutioner. Det blir stopp i Stockholm, Kristianstad, Luleå och Göteborg och digitalt.
– Vi hoppas på mycket diskussioner, säger verksamhetsutvecklaren Lisa Berg.

Det är inom programmet Digital omställning på museiområdet som Riksantikvarieämbetet hösten 2023 bjuder in till strategidagarna. Första stoppet sker i Stockholm den 7 september, följt av Kristianstad 21 september, Luleå 2 oktober, Göteborg 19 oktober, och slutligen en digital träff den 9 november. Den som sedan vill kan därefter skriva under en avsiktsförklaring och gå med i ett nätverk där man kommer jobba med strategin tillsammans med andra.

Lisa Berg är verksamhetsutvecklare inom Riksantikvarieämbetets program Digital omställning på museiområdet, och kommer vara kontaktperson, ”spindeln i nätet”, för det blivande nätverket.

Strategidagar för digitalt kulturarv – vad handlar det om? 

– Riksantikvarieämbetet håller på att ta fram en nationell strategi för digitalt kulturarv, som det är tänkt ska peka ut en riktning som ska underlätta för alla. Om vi är flera kulturarvsinstitutioner som jobbar på samma sätt så kan vi lära och dra lärdom och nytta av varandra.  

Vad vill ni få ut av de här dagarna? 

– Vi har nu tagit fram en betaversion av strategin, det är alltså fortfarande ett arbetsmaterial. Med strategidagarna vill vi nå ut brett till hela sektorn, för att få input. Det handlar helt enkelt om att ta reda på om vi har tänkt rätt, om vi är på väg åt rätt håll, om kulturarvsinstitutionerna kan känna att ”det här vill vi vara med på”. Vi hoppas på mycket diskussioner och tankar från sektorn till oss.

Vem kan komma på strategidagarna? 

– I första hand tänker vi att det är chefer och personer som jobbar strategiskt på något sätt, som också kan fatta beslut om att det är den här riktningen som institutionen vill jobba åt. Sedan säger vi inte nej till någon. Känner man att man har något att bidra med och ge input om så är man välkommen.

Varje tillfälle är en heldag – hur ser upplägget ut? 

– En vecka i förväg skickar vi ut strategin så att man hinner läsa den, fundera, anteckna, eller varför inte rita med färgglada pennor. Sedan tar man med sig sina anteckningar – vi förväntar oss att alla är förberedda så att vi kan ta det vidare när vi väl ses.  

– Inledningsvis blir det presentationer från oss där vi förklarar hur vi tänkt och varför vi gjort som vi gjort. Därefter kommer det bli stort fokus på vad sektorn tycker. Det blir workshops, övningar och diskussionsforum, och där man måste lämna in någon typ av svar. Svaren tänker vi ska samlas in digitalt, så att vi inte sitter där efteråt med massor av lösa papper. Vi ska försöka leva som vi lär! 

När kommer strategin sedan vara färdig att lanseras brett? 

– Den sista strategidagen, som är digital, äger rum den 9 i november. Sedan räknar vi med att ha något mer färdigt att presentera i början av 2024.


Vill du delta i strategidagarna? Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

 

Kategori


Karin Malmer

karin.malmer@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: