Så kan du använda laserskärning

Staffan Eriksson, utställningstekniker vid Riksantikvarieämbetet, tipsar om hur laserskärning kan användas i olika material. Tekniken innebär hög precision och det går att göra komplicerade former.

I dag kan laserskäraren ersätta många andra maskiner i en verkstad, till exempel CNC-fräsen men även traditionella snickeriermaskiner som till exempel bandsågen eller figursågen. Laserskärningstekniken innebär stora möjligheter och stor flexibilitet, inte minst när det kommer till att jobba med olika material.

En stor fördel med lasertekniken är att skärsnittet är så extremt tunt, ungefär 0,2 millimeter. Eftersom skärfilerna består av tvådimensionella linjer, kurvor eller text, är det också lätt att rita upp underlaget och förutse hur slutresultat kommer att bli.

Underlag kan skapas i vektorbaserade ritprogram, exempelvis Illustrator, Inkscape eller CorelDraw. Det finns även ett flertal CAD-program som går att använda.

De flesta laserskärare fungerar till skärning och gravering i olika skivmaterial, det vill säga på plana ytor. Det förekommer dock maskiner som klarar bearbetning av cylindriska former, som exempelvis rör.

I filmen ovan visas till exempel en CO2-laser på 100 watt. Den användes till olika trämaterial. Den klarar även av att skära i akryl med en tjocklek på 10 mm. Det fungerar även att skära i 20 mm tjock akryl men då tar det väldigt lång tid.

Om vi jämför med fräsning och sågning så har laserskäraren stora fördelar när det kommer till mjuka material som annars är väldigt svårbearbetade. Metall brukar kräva mycket kraftigare maskiner och då används ofta en teknik som kallas fiberlaser.

I exemplet i filmen har vi använt 3D-CAD för att kunna testa hur de olika delarna kommer att passa ihop. Det är en bra metod när man ska skapa tredimensionella objekt i slutändan. Ytterkonturerna från 3D-objekten exporteras som tvådimensionella kurvor till Illustrator.

Därefter används utskriftsfunktionen i programmet, alltså ”print” och laserskäraren väljs som skrivare.

Har du frågor eller funderingar – välkommen att kontakta Utställningsverkstaden.

Tänk på …

… att man inte nödvändigtvis behöver ha en egen laserskärare. Det finns onlinetjänster där man kan ladda upp sina filer och få ett pris direkt.

Alternativt kan man vid behov vända sig till skylttillverkare eller andra företag som har laserskärare.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: