En kvinna sitter på en brygga och läser.
Vårens lästips från biblioteket. Foto: (CC BY)

Vårens lästips från biblioteket

En studie av 1990-talets ”nya museologi”, en handbok i att skapa digitala utställningar och en praktisk guide till att arbeta pedagogiskt i historisk dräkt. Det är innehållet i några av de nyutgivna böcker och artiklar med museianknytning som Vitterhetsakademien tipsar om att läsa våren 2023.

Böcker


Ecomuseums and climate change

Nunzia Borrelli, Peter Davis, Raul Dal Santo, 2022
Finns även fritt tillgänglig online.

Den här publikationen presenterar resultaten från onlinekonferensen Ecomuseums and Climate Action som hölls den 30 september 2021. I denna konferens utforskade kulturarvsexperter, samhällsaktivister, kuratorer, politiker och akademiker från flera länder hur ekomuseer och samhällsmuseer fungerar som katalysatorer för omställning, förnyelse och hållbar utveckling och hur de effektivt kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hur kan dessa organisationer bäst bidra till debatten om klimatkrisen och främja lokala åtgärder? Centralt för dessa åtgärder är att uppmuntra lokalbefolkningen att inse hur viktigt deras kulturella, naturliga och immateriella kulturarv är för att göra platser speciella och ge en känsla av tillhörighet, varför det arvet bör upprätthållas och hur kulturarv kan användas för att främja klimatåtgärder.

A practical guide to costumed interpretation

Jacqueline Lee, 2023

Boken är fylld av praktiska råd kring konsten att arbeta pedagogiskt i historisk dräkt och belyser alla aspekter inklusive kostymtillverkning, och hur du förbereder dig själv för att kliva fram, full av självförtroende, redo att engagera besökare i alla åldrar. A Practical Guide to Costumed Interpretation riktar sig till de som är intresserade av att börja arbeta i dräkt såväl som till de som vill utveckla sina tekniker.

Creating digital exhibits for cultural institutions : a guide

Emily Marsh, 2023

Boken visar hur man på kulturinstitutioner kan skapa digitala utställningar och upplevelser som är informativa, tillgängliga och engagerande. Den illustreras med verkliga exempel på digitala utställningar från en rad olika kulturinstitutioner och tar upp teoretiska och praktiska överväganden som ingår i skapandet av sådana utställningar.

All the beauty in the world : a museum guard’s adventures in life, loss and art

Patrick Bringley, 2023

Miljontals människor stiger uppför den stora marmortrappan till New Yorks Metropolitan Museum of Art varje år. Patrick Bringley trodde aldrig att han skulle bli en av det fåtal personer som har tillgång till vartenda skrymsle och vrå på museet. Men när hans bror diagnostiserades med dödlig cancer sade han upp sig från sitt journalistjobb och sökte frid på den vackraste plats han kände till – som museivakt.

Till hans förvåning blir denna tillfälliga tillflyktsort hans hem långt hemifrån under ett decennium. Bringley kommer in i museet som ett spöke, tyst och nästan osynlig, men finner snart sin röst och sin plats bland den livliga subkulturen av museivakter. Allt eftersom hans band till kollegorna och konsten växer, lär han sig hur lyckligt lottad han är att befinna sig i denna lilla värld och hur mycket den liknar de bästa aspekterna av den större värld som han gradvis och tacksamt återvänder till.

LÄS ÄVEN: Omvärld & insikts intervju med Patrick Bringley

Artiklar

”Man vrider och vänder på vad museerna ska vara”: Den nya museologin och reflexiva museer i postsanningens tidevarv

Bo Nilsson, Eric Carlsson
Rig, 2023 (1), s.14. Fritt tillgänglig online.
Med den ”nya museologin” på 1990-talet skedde ett paradigmskifte och en mer kritisk och reflexiv museologi växte fram. Kännetecknande för detta var ett ökat fokus på själva museiverksamheten, dess villkor, praktiker och ideologiska konsekvenser. I den här artikeln undersöks de effekter som den nya museologin har haft på svenska museer, särskilt i ljuset av den era av postsanning som har lett till ett ifrågasättande av traditionella auktoriteter, inklusive museer.

Vilka former av ideal av kunskapsideal, ambitioner och reflexivitet kännetecknar dagens museer? Vad innebär den nya museologin i förhållande till postsanningen? Studien bygger på kvalitativa intervjuer med svenska museichefer.

Museums portraying indigenous heritage: the case of Sámi museums in Sweden

Richard Pettersson, Dieter K. Müller
Journal of heritage tourism, 2023, Vol.18 (2), p.184-201

Då det ofta är svårt för arktiska turister att besöka platser där ursprungsbefolkning bor eller där det finns lämningar efter dem, i det här fallet samerna, är det upp till museerna att locka turister, samtidigt som de ska samla, bevara, tolka och visa ursprungsbefolkningens kulturarv. I den här artikeln studeras två museer som arbetar med att ställa ut det samiska kulturarvet och locka turister och vilka konflikter och svårigheter det för med sig.

—–
Sammanställt av Vitterhetsakademiens bibliotek

Vitterhetsakademiens bibliotek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett vetenskapligt specialbibliotek öppet för allmänheten. Biblioteket fylls ständigt på med nya och aktuella böcker för dig som vill läsa mer om vad som händer inom områdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi, kulturmiljövård och numismatik.

Här kan du läsa mer om bibliotekets innehåll och historia.

Vill du få ytterligare tips om vilken litteratur som finns? Se bibliotekets digitala ämnesguider.

Vill du ge inköpsförslag till biblioteket?

Kategori


Omvärld och insikt

omvarld@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: