Necrobia violacea – Necrobia violacea

Necrobia violacea sprids genom handel av torra och proteinrika livsmedel. Den lever bland annat på andra insekter, speciellt fläskänger, och kan därför vara en indikator på andra skadeinsekter.

Den äter även, ben, skinn och torkad mat. Skalbaggen äter på ytan av materialet. Larven borrar sig ned i födan.

Om insekten

Necrobia violacea ingår i familjen brokbaggar och den återfinns i hela Sverige, men har ett tropiskt ursprung.

Vuxen

Skalbaggen är 4-4.5 mm lång. Den är blå- och metallglänsande med svarta ben.

Larven

Larven kan bli upp till 10 mm lång. Larven är grå eller gulvit.

Blå brokbagge – Necrobia violacea Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Äter vanligen torrt kött, skinn, ben, torkad mat och kopra. Den äter gärna andra insekter som till exempel fläskängern. Hittas ibland vid kriminaltekniska studier av äldre kroppar då den äter köttätande insekters larver. Utomhus får de en generation per år, medan inomhus i rätt temperatur och med riklig föda kan de bli flera generationer på ett år.

Skador

Inget stort problem i samlingar, men kan utgöra en risk för monterade djur eller zoologiska preparat. Skalbaggen äter på ytan av materialet, larven borrar sig ned i födan.

Förebyggande åtgärder

Håll rent, städa och håll uppsikt över föremålen. Se till att ingen mat står framme.

Att upptäcka angrepp

Upptäcks genom att man ser skador och frass i anslutning till föremålet. Många brokbaggar inom ett och samma område kan tyda på att det finns ett dött djur i närheten.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Isolera föremålet. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Necrobia violacea
  • Norska:  Blågrønn skinkebille
  • Danska: Blå Koprabille
  • Finska: –
  • Engelska: –
  • Tyska: Blauer Schinkenkäfer