Boklus -Trogium pulsatorium

Boklöss och dammlöss tillhör gruppen stövsländor. De kallas löss då de ytligt påminner om vissa arter av löss. De trivs i fuktiga miljöer och påträffas inomhus i Sverige, vanligen på vindar eller i källare.

Boklusen är en indikator på hög fuktighet och förekomst av mögel. Gör ingen stor skada på föremål.

Om insekten

Boklusen finns inomhus i hela Sverige, med totalt cirka 60 arter. Kallas ibland för Väggsmed.

Vuxen

Fullvuxna är de mellan 1.5-2 mm.

Den har stort huvud och kraftiga käkar. Färgen är ljus, nästan genomskinlig.

Den har korta vingar, men de arter som lever inomhus utvecklar inga vingar och ser ut att hoppa fram.

 

Boklus -Trogium pulsatorium Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Damm- och boklöss trivs i fuktiga miljöer och livnär sig på multnande organiskt material och mögelsvampar. Lever i klimat med en relativ fuktighet på över 55 % men tål kortvarig torka. Föredrar värme på mellan 25-30°C och en relativ fuktighet på över 75%. Är ljusskygga. Vuxna individer kan leva i över tre månader.

Skador

Måttlig skaderisk för föremål. Damm- och boklöss påträffas ofta på vindar eller i källare samt bland damm, gamla böcker, bakom tapeter och i stärkelsehaltigt livsmedelsspill. De äter inte själva pappret, men kan ibland orsaka ytliga gnagskador. Den kan skada mjöl, insektssamlingar, herbarier, klister, papper och bokbinderier som förvaras fuktigt. Livnär sig på mögel, cellulosa och stärkelse och är en indikator på fukt.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Håll rent, städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter utan att använda våta metoder. Säkerställ att luftfuktigheten inte överstiger 50% RH. Under denna nivå torkar de lätt ut och har svårt att överleva. Tänk på att även föremål ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Vissa boklöss kan avge ett tickande ljud som uppkommer genom att bakkroppen slås mot underlaget.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Säkerställ att luftfuktigheten inte överstiger 50 % relativ fuktighet. Under denna nivå torkar de lätt ut och har svårt att överleva. Städa utan att använda våta metoder.

Namn på olika språk

  • Latin: Trogium pulsatorium
  • Norska: Boklus, Støvlus
  • Danska: Boglus, Støvlus
  • Finska: Pölytäi
  • Engelska: Larger Pale Booklouse, booklouse
  • Tyska: Bücherlaus, Staublaus