Bokskorpion – Chelifer cancroides L.

Bokskorpionen tillhör spindeldjuren och kallas så därför att den till utseende påminner om en skorpion. Den är inte farlig för människan.

Bokskorpionen är inte en skadeinsekt utan en indikation på att andra skadeinsekter kan finnas i närheten.

Om insekten

Bokskorpionen eller klokrypare som den också kallas, är spridd över stora delar av världen. Hittas ofta inomhus i Sverige, i boningshus, ofta i närheten av böcker, i bibliotek, uthus och stallar. Utomhus lever den i skogens markskikt och till exempel i fågelbon eller bikupor.

Vuxen

2-4 mm lång, 4 par ben. Ett par klor som liknar skorpionens. Ledad bakkropp.

           Bokskorpion – Chelifer cancroides L. Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Bokskorpionen är rovdjur på andra insekter som kvalster, spindelägg, damm- och boklöss. Den gömmer sig under dagen och kommer fram när det blir mörkt. Den rör sig i sidled och baklänges utan problem och honorna kan färdas längre sträckor genom att lifta med större insekter med vingar. Klorna innehåller ett gift som snabbt dödar eller bedövar små insekter men är helt ofarligt för större djur och människan. Den spinner kokonger där den övervintrar eller lägger ägg.

Skador

Bokskorpionen är ingen skadeinsekt men indikerar att det kan finnas andra skadedjur som kvalster, damm- och boklöss i närheten.

Förebyggande åtgärder

Då den själv inte är någon skadeinsekt men återfinns i närheten av andra skadeinsekter gäller samma förebyggande åtgärder för denna. Håll rent, städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Se över den relativa fuktigheten och temperaturen då till exempel damm- och boklöss trivs i värme, fukt och mögel. Tänk på att även föremål ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Om man upptäcker bokskorpioner bör man söka efter andra insekter som kan göra skada, som kvalster, damm- och boklöss.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Namn på olika språk

  • Latin: Chelifer cancroides L.
  • Norska: Bokskorpion
  • Danska: Bogskorpion
  • Finska: kirjavaleskorpioni
  • Engelska: False scorpion, Book scorpion or pseudoscorpion
  • Tyska: Bücherskorpion