Brun pälsänger – Attagenus smirnovi

Påminner om de andra pälsängrarna, vågbandad pälsänger och pälsänger.

Larven kan göra stor skada på textilier av animaliskt ursprung, främst ylle.

Om insekten

Kosmopolit, lever endast inomhus i Nordeuropa. Under sommarmånaderna kan de flyga mellan hus, men annars sprids de ofta genom transporter. I hus kan de till exempel spridas genom ventilationen.

Vuxen

Skalbaggen är 2-5 mm lång,
lite mindre och brunare än en
vanlig pälsänger. Brun till
gulbrun kropp och brunsvart till
svart huvud. Håriga täckvingar.
Antennerna och benen är
rödaktiga till färgen.
Skalbaggen är en god flygare.

Larven

Larven är upp till 8 mm lång
och svår att skilja från de
andra pälsängrarna eller
mattbaggens larv. Den har
en bronsbrun ovansida och
en ljusare gulbrun undersida.
Larven är hårig och har en
markant borst i baktill.
Utvecklas på 3 månader
under optimala förhållanden. Larven ömsar skinn flera gånger och spelar död när den ”angrips”.

Brun pälsänger – Attagenus smirnovi Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Honan lägger sina ägg i sprickor och springor. Får en generation per år men honan kan lägga upp till 50 ägg, vilket kan innebära att en individ kan ge ett omfattande angrepp vid rätt förhållanden. Deras optimala levnadsförhållanden är ca 24°C och 70 – 80% relativ fuktighet. Skalbaggen kan röra sig över stora områden och ta sig till undanskymda platser.

Skador

Det är larven som gör skadan. Deras naturliga föda är keratin från hår och fjäder. Därför angrips främst textilier som ull och ylle. Men även naturaliesamlingar som herbarium, ben, skinn och insektssamlingar kan skadas. I undantagsfall kan även siden och bomull skadas. Hög skaderisk.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Håll fönster och dörrar stängda. Ta bort eventuella fågelbon under tak och i ventiler. Håll rent och städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Tänk på att även föremål ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

De är goda flygare och söker sig mot ljuset. Man hittar ofta de vuxna skalbaggarna i fönster eller i lampkupor. Klisterfällor med feromoner kan användas för att upptäcka dem. Därefter söker man larverna, som ofta hittas i mörka områden med tillgång på mat. Man kan hitta randiga och håriga larvskinn i anslutning till angripna föremål. På textil upptäcker man ofta små runda hål. På pälsar, skinn och sammet uppstår kalätna fläckar, då de äter päls vid hårbasen. Ett angrepp från brun pälsänger är inte lika koncentrerad som ett från exempelvis klädesmalen, utan den sprider gärna ut sig.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Om angrepp upptäckts, isolera föremålet och städa noggrant runt och på hyllan. Dammsug noga i springor och andra håligheter och frys eller släng damsugarpåsen efteråt. För att upptäcka spridning, håll utkik efter skador som små hål eller bortätna bitar på närliggande föremål. Sätt ut fällor för att se om angreppet är lokalt och avslutat. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Attagenus smirnovi
  • Norska: Brun pelsbille
  • Danska: Brun pelsklanner
  • Finska: Ruskoturkiskuoriainen
  • Engelska: Vodka beetle, brown carpet beetle
  • Tyska: Der Braune Pelzkäfer