Eksplintbagge – Lyctus linearis

Kan förekomma utomhus som skadedjur. Inomhus ser man dem oftast i samband med importerat trä eller i föremål av ek eller ekparkett.

Om insekten

Förekommer i södra Sverige upp till trakterna kring Mälaren.

Vuxen

Rostbrun till brunsvart skalbagge.
Den är ca 2,5-5 mm lång med en
långsmal kroppsform.
Tydliga gränser mellan huvud,
mellankropp och bakkropp.

Larven

Larven är vita med ett mörkt huvud,
och C formad och 5-6 mm lång.
Den gnager gångar och lever av
cellinnehållet i splintveden.
Larven är beroende av stärkelse,
socker och proteiner i
splintveden för att överleva men kan inte tillgodogöra sig cellulosa. De kan även leva av mögel som finns i veden.

Eksplintbagge – Lyctus linearis Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Skalbaggarna gnager gångar i virke av lövträd som ek. Larverna gnager gångar i splintveden. Föredrar ungt trä då honan inte lägger ägg i virke med mindre stärkelse än 3%. Virke som torkat långsamt och där cellernas stärkelse är förbrukad angrips ej av splintbaggar. Eksplintbaggen kräver en viss fukthalt i träet för att överleva där, optimal fukthalt är 16%.

Skador

Vid angrepp syns rester från larven som gnager gångar i träet i form av små runda flyghål och puderfint borrmjöl. Borrhålen uppkommer när de vuxna baggarna ska ta sig ut. Om angreppet är långvarigt kan träet bli helt förstört. Störst risk för angrepp löper virke eller föremål av ny obehandlad ek eller andra lövträd som ask eller mahogny. De har även upptäckts i bambu.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar oftast om att hålla virket och träföremålen torra.

Att upptäcka angrepp

Genom att vid föremål eller träkonstruktioner upptäcka puderfint borrmjöl eller små 1.0-2 mm cirkelrunda flyghål. Det kan ibland höras ett tickande ljud från träet.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Frysning, låg syrehalt- eller värmebehandling dödar eksplintbaggens alla stadier. Vid frysning är det viktigt att se till att insekten inte hinner acklimatisera sig till en kallare temperatur, då de kan överleva sådan. Föremål där man misstänker ett pågående angrepp och som inte kan behandlas kan placeras i karantän med daglig inspektion. Håll då utkik efter eksplintbaggens aktivitet som till exempel borrhål och borrmjöl.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Lyctus linearis
  • Norska: Vanlig splintvedbille
  • Danska: Saknar namn. Ingår i Splintvedbiller
  • Finska: Tammikairo
  • Engelska: True powder post beetle, European Lyctus beetle
  • Tyska: Parkettkäfer, Gefurchter Splintholzkäfer