Fläckig änger – Trogoderma angustum

Får den fäste i ett museimagasin kan det vara en svår skadegörare. Larven som liknar den amerikanska ängerns larv, orsakar skador och gnager hål på både vegetabiliska och animaliska produkter som textilier och skinn.

Kan göra skada på böcker då den äter lim i bokryggar samt skinnband. Är ett förhållandevis vanligt skadedjur i Sverige. Skalbaggen lever utomhus, men lägger gärna sina ägg inomhus.

Om insekten

Förekommer i hela Sverige.

Vuxen

Fläckig änger är 2-4 mm lång.
Honan oftast är längre än hanen.
Djuret är mörkbrun till svart
med tre rödbruna tvärband av hår.
Den är temperaturtålig och tål frost.
Är mest frekvent i juni.

Larven

Larven är upp till 7 mm lång.
Den är ljusbrun med gulbrun
behåring. Den har långsträckt
kroppsform med avsmalnande
bakkropp. Larverna är svåra
att särskilja från amerikansk
ängers larv som är något
mörkare i färgen.
Larven kan överleva ett år utan föda.

 

Oval svart insekt med grå mönster
Fläckig änger – Trogoderma angustum Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Blir oftast en generation per år, men vid god matförsörjning och temperaturer över 25 grader kan det bli två generationer per år. Larverna klarar sig länge utan mat och kan i långa perioder, utan tillgång till mat, överleva på sina egna hudömsningar.

Skador

Larven är allätare men gör främst skador i samlingar med insekter och i herbarier. Textilier kan angripas om de innehåller organiska material. Den kan göra skador på böcker då den äter lim i bokryggar och på skinnband.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete kan handla om att förhindra honorna från komma in för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Kontrollera samlingarna regelbundet och sök efter tecken på angrepp. Föremål ska om möjligt vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring i magasinet.

Att upptäcka angrepp

Tecken på ängerangrepp är prydligt tuggade runda små hål, frass och gamla larvskinn. Varje larv ömsar skinn flera gånger, vilket gör att det ofta är de man först upptäcker. Larverna hittas ofta i mörka områden med tillgång på mat. Skalbaggen är en god flygare och söker sig mot ljuset. Man hittar ofta de vuxna skalbaggarna vid fönstren. Klisterfällor med feromoner kan användas för att upptäcka dem.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Läs mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Isolera föremålen. Vid upptäckt av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. I första hand kan föremålet frysas, om det inte är möjligt, överväg behandling med låg syrehalt eller värme.
Vid frysning bör föremålet frysas ned till -20 grader i tre dagar. Vid lägre temperaturer behövs längre frystid. Om ängern har fått möjlighet att acklimatiseras till låga temperaturer kan en längre frystid behövas.

I sista hand använd kemisk bekämpning, Det finns flera olika företag som arbetar med  skadedjursbekämpning, som kan ge råd.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Trogoderma angustum (Solier)
  • Norska: Sebraklanner
  • Danska: Smal Frøklanner
  • Finska: –
  • Engelska: –
  • Tyska: –