Fläskänger – Dermestes lardarius

Förekommer utomhus i hela norden. Troligen vår vanligaste inomhusinsekt.

Både larven och skalbaggen föredrar animaliskt föda som döda djur, skinn, ben och insektssamlingar.

Om insekten

Förekommer utomhus i hela norden. Europeiskt ursprung. Lever av as, döda djur men kan även finnas i gamla humle och getingbon i naturen. Kommer in genom öppna dörrar och fönster och återfinns i närheten av animalisk föda. I hemmet kan man till exempel hitta dem i torrfoder till hund och katt.

Vuxen

7–9 mm lång. Svart till mörkbrun. Huvudet är svart. Känns tydligt igen på ett ljust tvärband med 6-8 små svarta fläckar vid täckvingarnas bas.

Larven

Larven är 12–16 mm lång, brun med brun behåring.

Närbild på fläskänger. Svart oval insekt med ett ljus brett band som har sex mörkare prickar på.
Fläskänger – Dermestes lardarius Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

 

Levnadsbetingelse

Optimal temperatur är 25°C och en relativ fuktighet på 80 %. Vid förpuppning gnager sig larven in någon centimeter i murbruk eller trä, kränger av sig sista larvhuden och förpuppar sig. Den kan även gnaga sig igenom bly och tenn. Temperaturen måste överskrida 13–15°C för att förpuppning ska ske. Larven sägs kunna överleva två månaders nerfrysning till -7°C.

Skalbaggen som kläcks på hösten måste utsättas för en temperatur på under 10°C för att kunna fortplanta sig. Den föredrar fuktig miljö och får en generation per år.

Skador

Ängrar är normalt städare i naturen då de äter rester av döda djur och växter, inomhus och i museisamlingar kan detta dock bli ett problem. Larven gnager sig in i en död insekt och äter upp den inifrån vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka den. Både larven och skalbaggen föredrar animaliskt föda. Ännu ej konserverat eller preparerat djurmaterial, föremål bestående av skinn eller insektssamlingar är i risk. Även horn, ben och hår kan angripas. Päls och rena textilier angrips oftast inte. Träföremål kan skadas om de används som utrymme för att lägga ägg. Hålen är runda och cirka 4 mm. Skaderisken bedöms som måttlig.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Att regelbundet städa med dammsugare i sprickor och håligheter. Även föremålen ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring. Återfinns i närheten av animalisk föda.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Läs mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Isolera föremålet. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Dermestes lardarius
  • Engelska: Larder beetle, bacon beetle
  • Norska: fleskebille, fleskeklanner
  • Danska: Flæskeklanneren
  • Finska: Vyöihrakuoriainen
  • Tyska: Gemeiner Speckkäfer