Föränderlig barkbock – Phymatodes testaceus

Förekommer i större delen av Sverige. Kan både ha guldbruna eller svartblå täckvingar. Skalbaggen lägger ägg på barken på döda eller fällda lövträd.

Larven lever och gnager gångar i splinten på barken. Skalbaggen gnager sig ut när den är färdigutvecklad. Flyghålen är 6×3 mm, ovala med släta kanter. Borrmjölet en blandning av ljusa och mörka partier. Skadegörelsen är relativt liten och kan undvikas om träet barkas före användning

Om insekten

Europiskt ursprung, förekommer i nästan hela Sverige.

Vuxen

8-14 mm lång. Kan
förekomma i olika färgvarianter.
Både med gulaktiga
täckvingar som åt mer blåaktiga.

 

Långsmal insekt med mörka täckvingar och långa ljusa ben och antenner.
Föränderlig barkbock – Phymatodes testaceus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Skador

Kan orsaka skador på föremål av lövträ. Dock ovanligt då de enbart går på trä med bark kvar.

Förebyggande åtgärder

Om föremål i lövträ har bark kvar bör dessa behandlas.

Att upptäcka angrepp

Man upptäcker ofta ett angrepp genom att man hittar de vuxna baggarna på golven krypandes. Föremål av lövträ kan vara ursprunget. Barkat lövträ utgör ingen risk. Ovala flyghål i barken kan visa var de finns.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Phymatodes testaceus
  • Norska: Lauvtrebarkbukk
  • Danska: Bøgebuk
  • Finska: Lautajäärä
  • Engelska: Phymatodes testaceus
  • Tyska: Verändelicher Scheibenbock