Föränderlig barkbock – Phymatodes testaceus

Förekommer i större delen av Sverige. Kan både ha guldbruna eller svartblå täckvingar. Skalbaggen lägger ägg på barken på döda eller fällda lövträd.

Larven lever och gnager gångar i splinten på barken. Skalbaggen gnager sig ut när den är färdigutvecklad. Flyghålen är 6×3 mm, ovala med släta kanter. Borrmjölet en blandning av ljusa och mörka partier. Skadegörelsen är relativt liten och kan undvikas om träet barkas före användning

Om insekten

Vuxen

 

 

Långsmal insekt med mörka täckvingar och långa ljusa ben och antenner.
Föränderlig barkbock – Phymatodes testaceus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk