Hästmyra – Camponotus sp.

Kallas ibland för “Nordens termiter”. Hästmyran är nattaktiv och äter insekter och växter. Könsindivider (honor/hanar) har vingar, till skillnad från arbetarna. Äter inte trä, men bygger bon i gamla träd och stubbar. Angriper både virke och levande träd.

Gnager gångar i träet och utvidgar boet allt eftersom samhället växer. En konstruktions bärighet kan påverkas. För att avlägsna boet måste drottningen lokaliseras. Deras gångar kan bli ingång i träet för andra träskadegörare.

Om insekten

I Sverige förekommer den i hela landet. Finns i Europa och Nordamerika.

Vuxen

6-18 mm lång.
Svart/mörkbrun med
rödbrun mellankropp.

Larven

Vitaktig med tydligt huvud.

Stor svart myra med tre ränder på bakkroppen.
Hästmyra – Camponotus sp. Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Bygger bon i både rötskadat och friskt virke. Äter andra insekter, växter, växtsafter utomhus samt matrester och vatten inomhus.

Skador

De ger sig på både dött och levande trä. Deras gångar i träet kan bli ingång för andra träskadegörare. i värsta fall kan en konstruktions bärighet påverkas.

Förebyggande åtgärder

Ta bort bon och murkna stubbar i närheten. Ta bort vegetation runt husgrunden samt se till träd och hängande grenar inte kommer i kontakt med huset. Sätt insektsnät i ventiler.

Att upptäcka angrepp

Gångar utan gnagspån i träet. Spånhögar i närmiljön. Rassel i väggarna.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Lokalisera alla bon och oskadliggör drottningen.

Namn på olika språk

  • Latin: Camponotus sp.
  • Norska: Stokkmaur, Hestmaur
  • Danska: Herkulesmyre
  • Finska: Hevosmuurahainen
  • Engelska: Carpenter ant
  • Tyska: Schwartze Hestmaur