Hästmyra – Camponotus sp.

Kallas ibland för ”Nordens termiter”. Hästmyran är nattaktiv och äter insekter och växter. Hästmyran äter inte trä, men bygger bon i gamla träd och stubbar. Angriper både virke och levande träd.

Gnager gångar i träet och utvidgar boet allt eftersom samhället växer. En konstruktions bärighet kan påverkas om angreppet är stort. För att avlägsna boet måste drottningen lokaliseras. Deras gångar kan bli ingång i träet för andra träskadegörare.

Om insekten

I Sverige förekommer den i hela landet och är vår största myra. Finns i Europa och Nordamerika. Könsindivider (honor/hanar) har vingar, till skillnad från arbetarna.

Vuxen

6-18 mm lång.
Svart/mörkbrun med
rödbrun mellankropp.

Larven

Vitaktig med tydligt huvud.

Stor svart myra med tre ränder på bakkroppen.
Hästmyra – Camponotus sp. Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Bygger bon i både rötskadat och friskt virke. De äter bland annat andra insekter, växter, och växtsafter. Inomhus söker de sig till sötsaker, matrester och vatten. De är främst nattaktiva, men syns även dagtid.

Skador

De ger sig på både dött och levande trä. Deras gångar i träet kan bli ingång för andra träskadegörare. i värsta fall kan en konstruktions bärighet påverkas.

Förebyggande åtgärder

Rensa bort gamla trämaterial som murkna stubbar och döda träd i närheten. Ta bort vegetation runt husgrunden samt se till träd och hängande grenar inte kommer i kontakt med huset. Sätt insektsnät i ventiler. Håll rent och gå regelbundet ut med sopor. Förvara skafferivaror i täta förpackningar.

Att upptäcka angrepp

Gångar utan gnagspån i träet. Spånhögar i närmiljön. Rassel i väggarna.

Åtgärder vid angrepp

Håll extra rent och våttorka golv för att bli av med myrornas doftspår. Täta springor.

För att få bort hästmyror helt, måste alla bon lokalisera och  drottningen hittas. Ta hjälp av kunniga om skadedjur i de fall problemet kvarstår.

Namn på olika språk

  • Latin: Camponotus sp.
  • Norska: Stokkmaur, Hestmaur
  • Danska: Herkulesmyre
  • Finska: Hevosmuurahainen
  • Engelska: Carpenter ant
  • Tyska: Schwartze Hestmaur