Hästmyra – Camponotus sp.

Kallas ibland för “Nordens termiter”. Hästmyran är nattaktiv och äter insekter och växter. Könsindivider (honor/hanar) har vingar, till skillnad från arbetarna. Äter inte trä, men bygger bon i gamla träd och stubbar. Angriper både virke och levande träd.

Gnager gångar i träet och utvidgar boet allt eftersom samhället växer. En konstruktions bärighet kan påverkas. För att avlägsna boet måste drottningen lokaliseras. Deras gångar kan bli ingång i träet för andra träskadegörare.

Om insekten

I Sverige förekommer den i hela landet. Finns i Europa och Nordamerika.

Vuxen

6-18 mm lång.
Svart/mörkbrun med
rödbrun mellankropp.

Larven

Vitaktig med tydligt huvud.

Stor svart myra med tre ränder på bakkroppen.
Hästmyra – Camponotus sp. Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

De ger sig på både dött och levande trä. Deras gångar i träet kan bli ingång för andra träskadegörare. i värsta fall kan en konstruktions bärighet påverkas.

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk

  • Latin: Camponotus sp.
  • Norska: Stokkmaur, Hestmaur
  • Danska: Herkulesmyre
  • Finska: Hevosmuurahainen
  • Engelska: Carpenter ant
  • Tyska: Schwartze Hestmaur