Hästmyra – Camponotus sp.

Förekommer i hela Sverige. Kallas ibland för “Nordens termiter”. Hästmyran är nattaktiv och äter insekter och växter. Könsindivider (honor/hanar) har vingar, till skillnad från arbetarna. Äter inte trä, men bygger bon i gamla träd och stubbar. Angriper både virke och levande träd.

Gnager gångar i träet och utvidgar boet allt eftersom samhället växer. En konstruktions bärighet kan påverkas. För att avlägsna boet måste drottningen lokaliseras. Deras gångar kan bli ingång i träet för andra träskadegörare.

Om insekten

Vuxen

 

 

Stor svart myra med tre ränder på bakkroppen.
Hästmyra – Camponotus sp. Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk