Husbock – Hylotrupes bajulus

Förekommer i de sydöstra delarna av Sverige, samt på Öland och Gotland. Det är larven som gör skada. Den angriper barrträd och kan skada huskonstruktioner, särskilt tak.

Larverna lever i träet med ytskiktet intakt och kan leva flera år i en träkonstruktion innan skalbaggen gnager sig ut.  Flyghålen är 6×3 mm, oval, oregelbundna med trasiga kanter. Borrmjölet är enfärgat och gult.

Om insekten

Vuxen

 

 

Två insekter bredvid varandra. De har sex ben nära kroppen och tentaklerna bakåtstrukna.
Husbock – Hylotrupes bajulus (gul och svart variant) Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk