Husbock – Hylotrupes bajulus

Förekommer i de sydöstra delarna av Sverige, samt på Öland och Gotland. Det är larven som gör skada. Den angriper barrträd och kan skada huskonstruktioner, särskilt tak.

Larverna lever i träet med ytskiktet intakt och kan leva flera år i en träkonstruktion innan skalbaggen gnager sig ut.  Flyghålen är 6×3 mm, oval, oregelbundna med trasiga kanter. Borrmjölet är enfärgat och gult.

Om insekten

Kan förekomma utomhus som skadedjur. Inomhus ser man dem oftast i samband med importerat trä eller i föremål av ek eller ekparkett.

Skalbaggen

Det skiljer en del mellan honan
och hanen. Hanen är 7-17 mm
lång medan honan kan  bli 12-25
mm lång.  Skalbaggen är brunsvart,
finhårigt gråvitt med två mer eller
mindre tydligt vita hårfläckar på
täckvingarna. Antennernas längd
är lite mindre än halva
kroppslängden. Honorna kan kännas i
gen på sitt vikbara äggläggningsrör.

Som vuxen skalbagge lever de
ca 3-4 veckor.

Larven

20 till 40 mm. Ljus nästan
vit för att senare bli ljusbrun.

Huvudet har ett tre punktögon.
Larven kan vara svår att skilja
från blåhjonens larver.

Två insekter bredvid varandra. De har sex ben nära kroppen och tentaklerna bakåtstrukna.
Husbock – Hylotrupes bajulus (gul och svart variant) Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Skalbaggen har sin naturliga livsmiljö i skogen, där den lägger sina ägg i dött barrträd, i byggnader i inbyggda takbjälkar eller i trä utomhus. Larverna äter av splintved i första hand.

Då den kräver temperaturer på 20-25 grader föredrar de oftast taktimmer då det är på vindar det lättare kommer upp i bra temperaturer sommartid. Den påträffas dock på andra ställen i huset eller utomhus.

Skalbaggshonan lägger äggen i sprickor i trä med hjälp av sitt äggledningsrör. Efter kläckning börjar larverna äta på träet inåt. Det syns inte utifrån att de lever där. Det är först när det är dags för larven att förpuppa sig som den gnager ett flyghål. Larverna kan leva i flera år i en träkonstruktion beroende på tillgången till trä, temperatur och luftfuktighet.

Skador

För att bedöma angrepp av husbock är det ofta nödvändigt att bryta upp det angripna virket för att bestämma den exakta omfattningen. Till skillnad från strimmig trägnagare ( Anobium punctatum) synd det inte från utsida om ett angrepp är pågående. Om man upptäcker ett flyghål betyder det oftast att det är omfattande skador under ytskiktet.

Om ett angrepp skett kan det ibland gå relativt snabbt med att virket förstörs. Ju yngre virket är, desto högre är sannolikheten för ett angrepp.

Förebyggande åtgärder

Vid nybyggnationer är det bra att använda värmehandlat trä. Kan vara bra att välja lövträ eller kärnvirke av tall eller gran.

Att upptäcka angrepp

Flyghål. Om det är en tyst omgivning kan man höra dem äta. Ser man en vuxen levande husbock är det en stark indikator på att det finns larver i träföremål eller träkonstruktioner i närheten. Dock är dessa svåra att finna då de lever förhållandevis kort tid som vuxna skalbaggar.

Larverna äter och rör sig strax under ytan vilket gör att det ibland uppstår utbuktningar, dessa kan påminna om åderbråck.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Har man upptäckt ett angrepp skall föremålet omedelbart isoleras. Husbocken tål inte extrem kyla eller värme, så både frysning och värmebehandling fungerar som bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Hylotrupes bajulus
  • Norska: Husbukk
  • Danska: Husbuk
  • Finska: Tupajäärä
  • Engelska: European housborer, Oldhouse borer, House longhorn beetle
  • Tyska: Hausbockkäfer