Kastanjebrun mjölbagge – Tribolium castaneum

Påträffas inomhus i Sverige. Mjölbaggens sekret luktar illa, likt lysol eller fotogen.

Förekommer sporadiskt som skadedjur i Sverige och då främst i privata hem och i skafferiet. Den följer ofta med matvaror hem och angriper torra specerier. Värmebehovet är stort. Optimal temperatur är 30 °C. Under 18 °C fortplantar den sig inte.

Om insekten

Lever inomhus då den kräver höga temperaturer för att reproducera sig.

Vuxen

5-6 mm lång, kastanjebrun.
Kan inte flyga, utan kryper.
Kan dock röra sig långa
sträckor för att hitta mat
eller när de behöver lägga sina ägg.

Larven

Larverna är små och gula.

 

Brun skalbagge.
Kastanjebrun mjölbagge – Tribolium castaneum Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Då de kan komma in i en samling eller ett magasin med föremål är det viktigt med ordentlig rengöring och karantän för att inte riskera att de etablerar sig.

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk

  • Latin: –
  • Norska: Kastanjebrun melbille
  • Danska: Kastanjebrun melbille
  • Finska: Vakkakuoriainen
  • Engelska: Rust-red flour beetle, red flour beetle
  • Tyska Rotbrauner Reismehlkäfer