Klädesmal – Tineola bisselliella

Påträffas inomhus i Sverige. Är ljusskygg. Honorna förflyttar sig ofta springande och hoppande. Larven spinner silke från munnen och bygger larvrör som förankras  i underlaget. Angriper ofta naturliga fibrer av animaliskt ursprung, som ull och päls samt monterade djur, torra insekter och stoppade möbler.

Föredrar smutsiga och gärna lite fuktiga material. Ett angrepp upptäcks ofta som oregelbundna hål i textilier, större än ängrarnas små hål.

Om insekten

I Norden finns 58 arter av Tineidae, äkta malar. Klädesmalen återfinns i så gott som hela Sverige, men endast inomhus.

Vuxen

Den vuxna fjärilen gör ingen
skada på material. Kroppen
och framvingarna är guldgula
och är kantade med ett
hårbräm. Bakvingarna är
grågula. Huvudet är täckt
med rödaktigt hår. Längd 5-8
mm, bredd mellan vingspetsarna
10-17 mm. Honan är något större
än hannen och gravida honor
har svårt att flyga, de förflyttar
sig ofta springande eller hoppande.

Larven

Larven är knubbig, upp till
12 mm lång och är vit med
brunt huvud och utan ögon.
Larven kan spinna silke från
munnen. Den bygger borör
med silket samt fibrer från
materialet som angrips.
Puppan är 4-7 mm och gulaktig
och genomskinlig. Äggen är
0.5-0.2 mm ovala med nätmönster.
Larven lämnar boröret på
natten för att äta.

 

Ljus fjäril med långa spröt och smala vingar med strån.
Klädesmal – Tineola bisselliella Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

När fjärilen kläckts ur puppan påbörjas äggläggningen inom 1-8 dagar. Äggen fästes inte i materialet utan ligger lösa, ett och ett eller i små grupper. Honan dör när alla äggen är lagda.

Äggen kläcks efter 4-10 dagar under sommaren och det tar upp till tre veckor i kallare temperaturer.

Larven kan gå in i vilostadium när förutsättningarna försämras, vilan kan pågå runt 11 månader upp till 4 år. Utvecklingstiden för larven beror på föda, temperatur och luftfuktighet. från runt en månad till några år. Larven klarar av en fukthalt ner till 20-30% fastän det optimala är 75% relativ fuktighet men de är känsliga för temperaturskillnader. I undersökningar har man sett att vid 70% relativ luftfuktighet  förpuppade sig larverna ungefär dubbelt så snabbt vid 25°C jämfört med 15°C.

Antalet generationer varierar från 4-5 per år upp till en generation på 4 år, beroende på tillgång på föda och klimat.

Skador

Det är larven som gör skador på material. Den äter av ylle, päls, fjäder, skinn, monterade djur, torra insekter, dåligt rengjorda skelett, stoppade möbler och mattor. Om larven svälter kan den angripa material som bomull, linne, kork, tvättsvamp, torv, papper och socker, men de dock inte fullborda utvecklingen till fjärilar utan dör då som larver. På vissa vegetabilier som mjöl och spannmål kan de dock utvecklas till fjärilar.

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Ett angrepp upptäcks ofta genom att man ser oregelbundna hål i textiler. Hålen kan bli ganska stora till skillnad från ängrar som gör runda små hål. Larvrören sitter fast i materialet och detta skiljer den från pälsmalens angrepp.

Fällor

För att kontrollera förekomst av mal kan insektfällor användas.

Åtgärder vid angrepp

Isolera föremålet från andra föremål i magasinet, genom att plasta in eller flytta det till ett rum för  uppsikt. Städa noggrant runt och på hyllan och håll utkik efter angrepp på andra föremål för att upptäcka spridning. För att avlägsna mal i mattor och på klädsel kan de varsamt dammsugas.

Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta i så fall en skadedjursfirma. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Ett alternativ är, om möjligt, att tvätta textilierna. Klädesmalen överlever vare sig maskintvätt eller en kemtvätt. En konservator bör kontaktas i samband med ett sådant beslut.

För att förhindra ett nytt malangrepp bör lokal och föremål hållas under daglig uppsikt en tid efteråt. För att kontrollera eventuell fortsatt förekomst av mal kan extra insektsfällor, till exempel feromonfällor, sättas in.

Namn på olika språk

  • Latin:-
  • Norska: Klesmøll
  • Danska: Klædemøl
  • Finska: Vaatekoi
  • Engelska: Common clothes moth
  • Tyska: Kleidermotte