Klädesmal – Tineola bisselliella

Påträffas inomhus i Sverige. Är ljusskygg. Honorna förflyttar sig ofta springande och hoppande. Larven spinner silke från munnen och bygger larvrör som förankras  i underlaget. Angriper ofta naturliga fibrer av animaliskt ursprung, som ull och päls samt monterade djur, torra insekter och stoppade möbler.

Föredrar smutsiga och gärna lite fuktiga material. Ett angrepp upptäcks ofta som oregelbundna hål i textilier, större än ängrarnas små hål.

Om insekten

Vuxen

 

 

Ljus fjäril med långa spröt och smala vingar med strån.
Klädesmal – Tineola bisselliella Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk