Kornvivel – Sitophilus granarius

Förekommer i södra Sverige upp till Västmanland, men även i Norrland, där den lever inomhus i sädesmagasin. Kan inte flyga. Ägget läggs inne i ett sädeskorn där larven sedan lever dold.

Är ett av de vanligaste skadedjuren för spannmål men även frön och andra hårda spannmålsprodukter kan angripas. Föremål eller rekvisita bestående av fröer eller spannmål kan förstöras helt om angreppen inte upptäcks i tid.

Om insekten

Finns nästan bara inomhus i sädesmagasin. De flyger inte, vilket innebär att de sprids genom att de tas in genom angripet material.

Vuxen

2.5 – 5 mm lång.
Färgen ändrar sig från
rödviolett till att bli
mer brun och slutligen
svart.

Larven

Vit och knubbig

 

Svart insekt med väldigt litet huvud som smalnar av i en snabel. Antennerna sitter på sidan av huvudet.
Kornvivel – Sitophilus granarius Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Honan lägger ett ägg i ett sädeskorn där den senare lever tills den förpuppar sig. I gynnsamma förhållanden flera generationer per år. Vanligen två generationer per år.

Skador

Skador i fröer, sädeskorn och även hårda spannmålsprodukter. Kan bli ett stort problem vid förvaring av spannmål. Då äggen och larverna lever inuti sädeskornen syns de inte.

Förebyggande åtgärder

Karantän och behandling.

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk

  • Latin: –
  • Norska: Kornsnutebille
  • Danska: Kornsnudebille
  • Finska: Jyväkarsäkäs
  • Engelska: Granary Weevel
  • Tyska: Kornkäfer