Kornvivel – Sitophilus granarius

Förekommer i södra Sverige upp till Västmanland, men även i Norrland, där den lever inomhus i sädesmagasin. Kan inte flyga. Ägget läggs inne i ett sädeskorn där larven sedan lever dold.

Är ett av de vanligaste skadedjuren för spannmål men även frön och andra hårda spannmålsprodukter kan angripas. Föremål eller rekvisita bestående av fröer eller spannmål kan förstöras helt om angreppen inte upptäcks i tid.

Om insekten

Vuxen

 

 

Svart insekt med väldigt litet huvud som smalnar av i en snabel. Antennerna sitter på sidan av huvudet.
Kornvivel – Sitophilus granarius Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk