Mattbagge – Anthrenus verbasci

Larven som liknar museiängerns larv, gömmer sig på mörka ställen. Mattbaggens larv orsakar skador genom att gnaga hål på organiska material, som textilier av ylle, fjäder, hår, horn, läder, döda insekter och spannmål.

Textilier av bomull, linne och syntetiska fibrer kan angripas om de är smutsiga. På päls kan den kaläta fläckar. Mattbagen upptäcks ofta genom att man hittar rester av larvskinn.

Om insekten

Mattbaggen påträffas inomhus i Sverige.

Vuxen

Skalbaggen är 1.5-3 mm lång.
Den är svart med vita och
gula fjäll som bildar ett
oregelbundet mönster.

Larven

Larven är 4-5 mm lång.
Den är gulbrun med
mycket behåring. Larven
kläcks på försommaren.
Mattbaggens larv liknar
museiängerns larv.

Insekt med relativt rund form. Mörk fläckig färg och korta ben.
Mattbagge – Anthrenus verbasci Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Mattbaggen lever i naturligt tillstånd i fågel och getingbon där den livnär sig på fjädrar, hår och döda insekter. Inomhus hittar man dem nära textiler och insektssamlingar. Skalbaggarna söker sig utomhus för att skaffa föda från pollen och nektar.

Skador

Mattängerns larv kan orsaka stora skador och angriper textilier som ylle, ull samt läder, päls, hår, horn, döda insekter och säd. Även textilier som bomull, linne och syntetiska fibrer kan angripas om de är smutsiga.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Föremål ska om möjligt, rengöras innan de ställs undan för förvaring. Ta inte in levande blommor utan att först undersöka om det sitter några mattbaggar på dem.

Att upptäcka angrepp

Angrepp av mattbaggar upptäcks oftast genom att man ser skador på föremål eller upptäcker gamla larvskinn. Hålen är ofta små och tydliga. På våren hittar man de vuxna djuren i fönster då de försöker ta sig ut och flyger mot ljuset. Detta betyder att de har levt inomhus under vintern som larver och då ätit på något. Försök att lokalisera larvskinn och skador. Larven ligger gärna på mörka ställen, vilket gör att det är viktigt med noggrann kontroll i dessa områden.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckt av ett angrepp behöver föremålet och området saneras. Om föremålet kan frysas, gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Anthrenus verbasci
  • Norska: Teppebiller
  • Danska: Taeppebille
  • Finska: Ryijykuoriainen
  • Engelska: Varied carpet beetle
  • Tyska: Teppichkäfer