Museiänger – Anthrenus museorum

Museiängern lever utomhus, ofta i fågel- och getingbon, men den lägger gärna sina ägg inomhus. Larven gnager hål och angriper organiska material som päls, fjäder, ull, siden samt naturaliesamlingar. Päls kan kalätas.

Är ett vanligt förekommande skadedjur på museer. Museiängern upptäcks ofta genom att man hittar rester av larvskinn.

Om insekten

Museiängern förekommer i hela Sverige.

Vuxen

Skalbaggen är 2-3 mm lång
och oval till formen.
Den har svart som grundfärg,
men har karakteristiska tre
tvärränder av vita och gula fjäll.
Antennerna är åttaledade.

Larv

Larven kan bli upp till 5 mm lång
och ömsar skinn mellan 5-12
gånger under sin levnadsperiod.
Den är brun med rödbrun behåring.
Kroppen är ganska bred,
men formen smalnar av framtill.
Larven liknar mattbaggens larv.

 

Stor svart insekt med ljusare ben och små droppformade mönster i gult och vitt.
Museiänger -Anthrenus_museorum Foto: (CC BY)

Två larver bredvid varandra. En som är fotad från sidan och en uppifrån. Ljusbrun med ledad kropp och taggiga spröt över hela kroppen.
Larv av museiänger Anthrenus museorum Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Den vuxna skalbaggen kläcks i maj-juni och lever oftast i någon månad. Äggen läggs på en matrik plats. I naturen är det ofta i fågelbon eller honungsbibon. Äggen kläcks efter ca en månad.

Larven lever från sen sommar till tidig höst fram till våren då skalbaggen kläcks. Oftast är larven stationär, om det finns föda. Den trivs i en temperatur mellan 18-20 °C.

Skador

Museiängerns larv angriper främst textiler av ull, ylle och siden, speciellt på områden där det finns fläckar, till exempel av fett. Den gör även stor skada i insektssamlingar, herbarier och djurmontage. Oftast blir skadorna många små hål istället för ett stort. På päls blir det ofta kalätna fläckar.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att skalbaggshonorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Föremål ska, om möjligt, vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Angrepp upptäcks oftast genom att man ser skador på föremål eller upptäcker gamla larvskinn. Hålen är ofta små och tydliga. På våren finns de vuxna ofta i fönstret, då de försöker ta sig ut och flyger mot ljuset. Detta betyder att de har levt inomhus under vintern som larver och då ätit på något. Försök att lokalisera larvskinn och skador. Larven ligger gärna på mörka ställen, vilket gör att det är viktigt med noggrann kontroll i dessa områden.

Fällor

fyll på text

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckt av ett angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Anthrenus museorum
  • Norska: Museumsbille
  • Danska: Museumsklanner
  • Finska: Museokuoriainen
  • Engelska: Carpet beetle, Museum beetle
  • Tyska: Museumskäfer