Pälsänger – Attagenus pellio

Larven föredrar mörka platser och orsakar stora skador genom att gnaga hål på främst ylle, fjäder, insektssamlingar, herbarier, ben, skinn och spannmål. På päls kan den kaläta fläckar. Skalbaggen känns ingen på sina två vita fläckar på ryggen.

Den lever utomhus, men kan komma in via fönster och dörrar. Den lägger gärna sina ägg inomhus. Pälsängern upptäcks ofta genom att man hittar rester av larvskinn.

Om insekten

Pälsänger förekommer i hela Sverige.

Vuxen

Skalbaggen är 3.6-5.7 mm lång och 1.8-3 mm
bred och oval. Brunsvart behåring med en
karaktäristisk ljus fläck mitt på vardera
täckvingen. Halsskölden har tre ljusa fläckar
vid basen. Honan är större än hanen.
Skalbaggen kan röra sig över stora områden.

Larven

Som fullvuxen är den ca 10 mm lång. Avlång
och avsmalnande bakåt. Färg ljusgul till
ljusbrun. Kort behåring som kan likna
lancettlika fjäll, vilka skiljer dem från andra ängerlarver.

Oval svart insekt med en vit fläck på vardera vinge. Benen är mörka intill kroppen och blir sedan ljusbruna längst ut.
Pälsänger – Attagenus pellio Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Pälsängrar lever utomhus, ofta i fågelbon. Beroende på föda kan larverna leva mellan 6 månader till 3 år innan kläckning. Skalbaggen kläcks på hösten och är oftast i vila fram till våren då det blir ljusare och varmare. Den får en generation per år. Honan lägger mellan 50 och 100 ägg. Skalbaggen äter pollen och nektar, men vill gärna ha en mörk vrå att lägga äggen i.

Skador

Kommer de in kan de orsaka stora skador främst på textilier som ull och ylle, samt även på naturaliesamlingar som herbarium, ben, skinn och insektssamlingar. Det är larverna som gör skada.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Även föremålen ska om möjligt vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

På textil upptäcker man ofta angrepp i form av små runda hål. De äter päls vid hårbasen så det uppkommer kalätna fläckar. Pälsängern upptäcks ofta genom att man hittar rester av larvskinn

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Om angrepp upptäckts, isolera föremålet från andra föremål i magasinet, genom att plasta in eller flytta det till ett rum för uppsikt. Städa noggrant runt och på hyllan och håll utkik efter skador som små hål eller bortätna bitar vid andra föremål för att upptäcka spridning. Rengör och dammsug alla angripna lokaler regelbundet under en tid för att upptäcka ytterligare spridning.

Leta efter och avlägsna eventuella fågelbon på eller kring byggnaden.

Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand används kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Attagenus pellio
  • Norska: Pelsebille
  • Danska: Pelsklanner
  • Finska: Pilkkuturkiskuoriainen
  • Engelska: Furbeetle
  • Tyska: Pelzkäfer