Parkettbagge – Lyctus brunneus

Påträffas inomhus i Sverige. Larven gnager gångar i lövträ som ek, ask, valnöt, tropiska träslag samt bambu och i föremål som trädgårdsmöbler och skulpturer.

Larverna gnager främst gångar i splintveden. Vid angrepp syns mycket små runda flyghål samt puderfint borrmjöl. Trä äldre än 15 år eller trä som torkat långsamt, angrips inte.

Om insekten

Vanlig i hela Sverige men oftast inomhus. Snabb virkestorkning av importerat trä har minskat antalet splintbaggar.

Vuxen

2.2-7 mm lång. Brun kropp
och huvudet lite mörkare.

Larven

5-6 mm, vit och böjd.
Larven gnager gångar i träet.
De lever på splintvedens
stärkelse och socker och
därför koncentreras gångarna
till kolhydratrika områden
i splinten.

 

Avlång brun insekt med tydlig midja mellan över och underkropp.
Parkettbagge – Lyctus brunneus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Skador

Oftast ser man skador på importerat trä.  Får den hålla på länge kan träet bli totalt pulveriserat. Flyghålen är 1.1.5 mm. Borrmjölet är vitt och finkornigt, nästan talkliknande.

Förebyggande åtgärder

Att upptäcka angrepp

Ett sätt att upptäcka ett angrepp är att den efterlämnar ett puderfint borrmjöl och små cirkelrunda hål i träet.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Om föremålet kan frysas är det ett effektivt sätt att få angreppet att upphöra. Om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller värmebehandling. I sista hand använd kemisk bekämpning, såsom gasning, kontakta då skadedjursfirma. Var uppmärksam på importerade föremål av lövträ från sydligare länder. Om det inte finns möjlighet till några av dessa åtgärder kan karantän användas. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Lyctus brunneus
  • Norska: Parkettbille
  • Danska: Parketbille
  • Finska: Ruskokairo
  • Engelska: Common powder-post beetle, Brown Lyctus beetle
  • Tyska: Brauner Splintholzkäfer