Risvivel – Sitophilus oryzae

Påminner om kornviveln, men har fyra rödaktiga fläckar på täckvingarna, är lite minder och kan flyga. Påträffas i Sverige oftast i förbindelse till spannmålsprodukter och främst importerat ris.

Kan dyka upp i skafferiet hemma, där den dock inte angriper andra varor än ris. Lägger ägget i en urgröpning på riskornet där larven sedan lever dold. Risviveln klarar sig inte under 10 °C.

Om insekten

Vuxen

2,5-3,5 mm

 

Svart insekt med 4 fläckar på kroppen. Litet huvud som smalnar av i en snabel. Antennerna sitter mitt på snabeln. Kroppen är täckt med fjäll.
Risvivel – Sitophilus oryzae Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk