Strimmig trägnagare – Anobium punktatum

Skalbaggen lägger ägg i sprickor i träet och larven gnager sig sedan in i träet och bildar gångar.

Angriper främst huskonstruktioner, möbler och andra föremål av trä men även böcker och papper som förvaras fuktigt. Har svårt att överleva i uppvärmda hus. Vid angrepp syns 1,5-2 mm stora flyghål samt borrmjöl.

Om insekten

Förekommer i Sverige, främst upp till Hälsingland.

Vuxen

Strimmig trägnagare är 2,5 – 6 mm
lång (vanligen 3-4 mm).
Färgen är rödbrun till mörkbrun.
Den har en cylindrisk kroppsform
och täckvingar med tydliga
längsgående punktrader och gulaktig
behåring. Halsskölden är nästan lika
bred som täckvingarna och döljer
själva huvudet uppifrån sett. Den har
antenner med elva leder, där de tre
sista lederna är längre än resten av
antennen. Antennen är kortare än benen.

Larven

Larven är knubbig och upp till 7
mm lång.
Den är c-formad och har tre
par ben framtill.
Larven är vit med brunt huvud.

Cylindriskt formad insekt med tydlig sektionsindelning i mitten samt en speciell huvudform gör att strimmig trägnagare ser ut vara iklädd en munkkåpa ovanifrån.
Strimmig trägnagare – Anobium punktatumc Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Strimmig trägnagare kräver ett fuktigt klimat, över 50 – 60% relativ fuktighet och överlever därför inte klimatet i en modern bostad. Optimal temperatur för arten är 22-23 °C.

Skalbaggen kläcks på försommaren i maj-juni och flyghålen är 1.5 – 2 mm i diameter. Parning sker strax efter kläckningen. Äggen läggs därefter i sprickor i träet eller i gamla flyghål och kläcks efter 14 – 35 dagar. Den vuxna skalbaggen lever vanligen en vecka men kan leva upp till 30 dagar och äter inget under sin livstid.

När ägget kläcks gnager sig larven in i träet, ingångshålet är dock så litet att man inte ser det med blotta ögat. Väl inne i träet bildar larven gångar i träet och kan leva så i flera år. Larven tillgodogör sig cellulosa med hjälp av mikroorganismer i tarmen, utan dessa skulle den inte överleva.

Efter ca 3-5 år, beroende på temperatur, fuktighet och träslag, förpuppar sig larven inne i träet och kläcks till den vuxna skalbaggen. Skalbaggen lämnar sedan träet genom ett flyghål som är ca 1,5 -2 mm i diameter. Det är dessa hål som man oftast upptäcker vid ett angrepp.

Skador

Den angriper främst huskonstruktioner men även möbler av trä samt andra träföremål. Den mest karaktäristiska skada strimmig trägnagare orsakar är de 1.5-2.0 mm stora flyghålen, de är dessutom lätta att upptäcka vid inspektion.

Förebyggande åtgärder

Att upptäcka angrepp

Ett angrepp upptäcks ofta genom att man ser flyghålen och borrmjöl i dess närhet. Ett bra sätt att upptäcka ett pågående angrepp är städa upp borrmjölet och se om det kommer tillbaka.

Borrmjöl och spån från larvens framfart i träet rinner ofta ut ur öppningshålet, och hittar man ett ljust borrmjöl kan detta tyda på ett pågående angrepp. Hittar man ett mörkare borrmjöl kan vara tecken på ett gammalt angrepp. Ett pluggat flyghål kan tyda på att en larv har förpuppat sig och stängt ett hål och ett nytt ljust flyghål och borrmjöl tyder på att skalbaggen precis lämnat träet.

Ett angripet trä har små runda hål, 1-2 mm stora, på ytan som är flyghålen där de vuxna djuren gnagt sig ut. Om det finns gnagmjöl är det ljust gult i färgen. Det kan vara svårt att från hålen och gnagmjölet se skillnad på om det är ett angrepp från envis trägnagare eller strimmig trägnagare. Den strimmiga trägnagaren har lite mindre hål och mjölet är ljusare gult.

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Isolera föremålet från andra föremål i magasinet, genom att plasta in eller flytta det till ett rum för  uppsikt. Städa noggrant runt och på hyllan och håll utkik efter borrmjöl vid andra föremål för att upptäcka spridning.

Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Anobium punctatum
  • Norska: Stripet borebille
  • Danska: Stribet borebille
  • Finska: Tupajumi
  • Engelska: Common furniture beetle, furniture beetle, woodworm
  • Tyska: Gemeiner Holzwurm, Klopfkäfer