Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor

Svartbrun mjölbagge kommer ofta in med varor. Kallas även lysolbagge då den luktar starkt av lysol eller fenol. Stark lukt är ett sätt att upptäcka den i ett tidigt skede. Kan sprida sig genom rör och ledningar.

Lever på spannmål samt mjöl- och grynprodukter. Efter ett angreppsyns små hål. Skalbaggen lever av samma föda som larven och båda kan överleva i månader utan föda.

Om insekten

Påträffas inomhus i Sverige.

Vuxen

5-6 mm

 

Svartbrun skalbagge.
Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Angriper oftast inte föremål. Har man föremål eller utställningsexemplar av spannmål kan det dock vara en risk.

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk

  • Latin: Tribolium destructor Uyttenboogaart
  • Norska: Brunsvart melbille
  • Danska: Lysolbille
  • Finska: Rohmukuoriainen
  • Engelska: Dark flourbeetle
  • Tyska: Grosser Reismehlkäfer