Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor

Påträffas inomhus i Sverige. kommer ofta in med varor. Kallas även lysolbagge då den luktar starkt av lysol eller fenol. Stark lukt är ett sätt att upptäcka den i ett tidigt skede. Kan sprida sig genom rör och ledningar.

Lever på spannmål samt mjöl- och grynprodukter. Efter ett angreppsyns små hål. Skalbaggen lever av samma föda som larven och båda kan överleva i månader utan föda.

Om insekten

Vuxen

 

 

Svartbrun skalbagge.
Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk