Träjordmyran – Lasius brunneus

Träjordmyran lever i underjordiska samhällen, i gamla träd eller andra håligheter. Mjölkar rotlöss och lever på kryp.

Föredrar fuktigt virke och kan vara en indikator på fuktproblem, förvärra dem eller vara direkt orsak till fuktskador. Om de etablerar bon i ett hus kan de orsaka stora skada på konstruktionen, eftersom de gräver gångar i träet.

Om insekten

Förekommer från Uppland och ner till Skåne, men området kring Stockholm är extra utsatt.

Vuxen

4 mm.

 

Träjordmyran – Lasius brunneus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Föredrar fuktigt virke.

Skador

Gräver gångar i trä. Detta kan orsaka ytterligare inträngning av fukt och minskad bärighet i huskonstruktioner.

Förebyggande åtgärder

Se till att håligheter i fasaden är tätade och andra ingångar som ventilation skyddas.

Att upptäcka angrepp

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Namn på olika språk