Träjordmyran – Lasius brunneus

Träjordmyran lever i underjordiska samhällen, i gamla träd eller andra håligheter. Föredrar fuktigt virke och kan vara en indikator på fuktproblem, förvärra dem eller vara direkt orsak till fuktskador. Om de etablerar bon i ett hus kan de orsaka stora skada på konstruktionen, eftersom de gräver gångar i träet.

Äter inte trä utan lever på att mjölka rotlöss och äta småkryp och larver.

Om insekten

Förekommer från Uppland och ner till Skåne, men området kring Stockholm är extra utsatt. Har en ljusgul mellankropp och är en av våra ”gula myror”.  Den kallas även brun trämyra. Bygger inte stackar utan bygger sitt bo under jorden eller i gamla träd.

Vuxen

4 mm.

 

Träjordmyran – Lasius brunneus Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Föredrar fuktigt virke.

Skador

Gräver gångar i trä, främst fuktskadat. Detta kan orsaka ytterligare inträngning av fukt och minskad bärighet i huskonstruktioner. Kan orsaka relativt stora skador på material i hus.

Förebyggande åtgärder

Se till att håligheter i fasaden är tätade och andra ingångar som ventilation skyddas. Se även till att träkonstruktioner inte utsätts för fukt, då de gärna anlägger sina bon i anslutning till fuktskadat virke. Håll rent och töm sopor ofta. Förvara skafferivaror i tätslutande förpackningar.

Att upptäcka angrepp

Om man hittar många blekgula myror inomhus på våren kan detta tyda på att det finns ett bo i närheten av eller i fastigheten. Träjordmyran ”städar” även ur boet några gånger per år och då kan man upptäcka rester vid golv- och taklister.

Åtgärder vid angrepp

Försök hitta boet och lokalisera drottningen. Håll extra rent, ersätt fuktskadadat virke och täta fastigheten. Ta hjälp av kunniga om skadedjur i de fall problemet kvarstår.

Namn på olika språk