Träjordmyran – Lasius brunneus

Förekommer från Uppland och ner till Skåne, men området kring Stockholm är extra utsatt.

Lever i Underjordiska samhällen, i gamla träd eller andra håligheter. Mjölkar rotlöss och lever på kryp. Föredrar fuktigt virke och kan vara en indikator på fuktproblem, förvärra dem eller vara direkt orsak till fuktskador. Om de etablerar bon i ett hus kan de orska stor skada på kontruktionen, eftersom de gräver gångar i träet.

Om insekten

Vuxen

4 mm

 

Träjordmyran – Lasius brunneus Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Text uppdateras inom kort

Skador

Text uppdateras inom kort

Förebyggande åtgärder

Text uppdateras inom kort

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Text uppdateras inom kort

Namn på olika språk