Vågbandad pälsänger – Attagenus woodroffei

På museer orsakar larven stora skador genom att den gnager hål främst på textiler av ull, i naturaliesamlingar som herbarier, ben, skinn och insektssamlingar. Päls kan kalätas.

Den vågbandade pälsängern upptäcks oftast genom att man hittar rester av larvskinn. Påträffas inomhus i Sverige.

Om insekten

Den vågbandade pälsängern är en vanligt förekommande änger.

Vuxen

Skalbaggen är 4.3-5.9 mm lång. Jämfört med
de andra pälsängrarna har den vågbandade
en bred kropp. Den är brun med ett gulaktigt
vågigt tvärband på täckvingarna. Skalbaggen
intar ingen föda, men kan röra sig över stora områden.

Larven

Larven som liknar pälsängerns larv har
inga fjäll och är mörkbrun med bruna hår.

Insekt som ser ut att vara täckt med brun päls. Har ett ljusbrunt vågformat mönster tvärs över hela ryggen.
Vågbandad pälsänger – Attagenus woodroffei Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Den vågbandade pälsängern kan få flera generationer per år och är känslig mot kyla. Optimal temperatur är 25-30° C.

Skador

Larven kan orsaka stora skador främst på textilier som ull och ylle samt i naturaliesamlingar som herbarium, ben, skinn och insektssamlingar.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att förhindra att honorna letar sig inomhus för att lägga ägg, vilket de gör i närheten av föda. Städa regelbundet med dammsugare i sprickor och håligheter. Föremål ska om möjligt vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Den vågbandade pälsängern upptäcks oftast i fönster under våren eller genom att man hittar rester av larvskinn. Äggen läggs i mörka skrymslen. Se över föremålen och ta fram i ljuset.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda väl – Att använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Om angrepp upptäckts, isolera föremålet från andra föremål i magasinet, genom att plasta in eller flytta det till ett rum för uppsikt. Städa noggrant runt och på hyllan och håll utkik efter skador som små hål eller bortätna bitar vid andra föremål för att upptäcka spridning. Rengör och dammsug alla angripna lokaler regelbundet under en tid för att upptäcka ytterligare spridning.

Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning. För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand används kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Attagenus woodroffei
  • Norska: Beltepelsbille
  • Danska: –
  • Finska: Vyöturkiskuoriainen
  • Engelska: Wardrobe beetle
  • Tyska: Tropischer pelzkäfer